Hospodárenie obce

Rozpočet obce Vysoká nad Kysucou na rok 2021 a výhľadový rozpočet obce Vysoká nad Kysucou na roky 2022 - 2023 bol schválený Uznesením Obecného zastupiteľstva vo Vysokej nad Kysucou číslo 7/2020-9.2 zo dňa 15. 12. 2020. Jeho súčasťou je i rozpočet Základnej školy s materskou školou E. A. Cernana schválený Uznesením Obecného zastupiteľstva vo Vysokej nad Kysucou číslo 7/2020-9.1 zo dňa 15. 12. 2020.

pdfRozpočet obce Vysoká nad Kysucou na roky 2021, 2022 a 2023750.34 KB16/12/2020, 13:41

pdfProgramový rozpočet obce Vysoká nad Kysucou podľa podprogramov 2021-2023 (bez RO)390.05 KB16/12/2020, 13:44

pdfRozpočet ZŠ s MŠ E. A. Cernana na rok 20211.05 MB16/12/2020, 13:39

Rozpočet obce Vysoká nad Kysucou na rok 2020 a výhľadový rozpočet obce Vysoká nad Kysucou na roky 2021 - 2022 bol schválený Uznesením Obecného zastupiteľstva vo Vysokej nad Kysucou číslo 9/2019-13.2 zo dňa 13. 12. 2019. Jeho súčasťou je i rozpočet Základnej školy s materskou školou E. A. Cernana schválený Uznesením Obecného zastupiteľstva vo Vysokej nad Kysucou číslo 9/2019-13.1 zo dňa 13. 12. 2019.

pdfRozpočet obce Vysoká nad Kysucou na roky 2020, 2021 a 2022461.05 KB24/12/2019, 09:07

pdfRozpočet ZŠ s MŠ E. A. Cernana na rok 2020400.05 KB24/12/2019, 09:07

Rozpočet obce Vysoká nad Kysucou na rok 2019 a výhľadový rozpočet obce Vysoká nad Kysucou na roky 2020 - 2021 bol schválený Uznesením Obecného zastupiteľstva vo Vysokej nad Kysucou číslo 10/2018-7.2 zo dňa 20. 12. 2018. Jeho súčasťou je i rozpočet Základnej školy s materskou školou E. A. Cernana schválený Uznesením Obecného zastupiteľstva vo Vysokej nad Kysucou číslo 10/2018-7.1 zo dňa 20. 12. 2018.

pdfRozpočet obce Vysoká nad Kysucou na roky 2019, 2020 a 2021397.79 KB03/01/2019, 20:12

pdfRozpočet ZŠ s MŠ E. A. Cernana na rok 2019126.57 KB03/01/2019, 20:12

 

Rozpočet obce Vysoká nad Kysucou na rok 2018 a výhľadový rozpočet obce Vysoká nad Kysucou na roky 2019 - 2020 bol schválený Uznesením Obecného zastupiteľstva vo Vysokej nad Kysucou číslo 7/2017-8.2 zo dňa 12. 12. 2017. Jeho súčasťou je i rozpočet Základnej školy s materskou školou E. A. Cernana schválený Uznesením Obecného zastupiteľstva vo Vysokej nad Kysucou číslo 7/2017-8.1 zo dňa 12. 12. 2017.

 

pdfRozpočet obce Vysoká nad Kysucou na rok 2018 a výhľadový rozpočet obce Vysoká nad Kysucou na roky 2019 - 2020401.42 KB24/01/2018, 12:27

pdfrozpočet Základnej školy s materskou školou E. A. Cernana na rok 2018126.45 KB24/01/2018, 12:27 

Rozpočet obce Vysoká nad Kysucou na rok 2016  a výhľadový rozpočet obce Vysoká nad Kysucou na roky 2017 - 2018 bol schválený Uznesením Obecného zastupiteľstva vo Vysokej nad Kysucou číslo 8/2015-8 zo dňa 15. 12. 2015. Jeho súčasťou je i rozpočet Základnej školy s materskou školou E. A. Cernana.

pdfRozpočet obce Vysoká nad Kysucou na roky 2016 - 2018460.75 KB

pdfRozpočet ZŠ s MŠ E. A. Cernana na rok 2016104.87 KB

Výročná správa obce Vysoká nad Kysucou za rok 2019, ktorá bola schválená Uznesením Obecného zastupiteľstva vo Vysokej nad Kysucou číslo 4/2020-7 zo dňa 29. 6. 2020.

pdfVýročná správa obce Vysoká nad Kysucou za rok 20191.45 MB30/06/2020, 14:29

Výročná správa obce Vysoká nad Kysucou za rok 2018, ktorá bola schválená Uznesením Obecného zastupiteľstva vo Vysokej nad Kysucou číslo 9/2019-8 zo dňa 13. 12. 2019.

pdfVýročná správa obce Vysoká nad Kysucou za rok 20185.48 MB14/12/2019, 14:25

Výročná správa obce Vysoká nad Kysucou za rok 2017, ktorá bola schválená Uznesením Obecného zastupiteľstva vo Vysokej nad Kysucou číslo 8/2018-5 zo dňa 31. 10. 2018.

pdfVýročná správa obce Vysoká nad Kysucou za rok 2017390.35 KB03/01/2019, 20:22