Nástroje pre uľahčenie prístupu

TEL: 0905 884 634
MAIL: obec@vysokanadkysucou.sk

Vyberte váš jazyk

pdf subor

Rozpočet obce Vysoká nad Kysucou na rok 2022 a výhľadový rozpočet obce Vysoká nad Kysucou na roky 2023 - 2024 bol schválený Uznesením Obecného zastupiteľstva vo Vysokej nad Kysucou číslo 8/2021-8.2 zo dňa 10. 12. 2021.

Jeho súčasťou je i rozpočet Základnej školy s materskou školou E. A. Cernana schválený Uznesením Obecného zastupiteľstva vo Vysokej nad Kysucou číslo 8/2021-8.1 zo dňa 10. 12. 2021.

pdfRozpočet obce Vysoká nad Kysucou na rok 2022 a Výhľadový rozpočet obce Vysoká nad Kysucou na roky 2023 - 2024713.02 KB13/12/2021, 08:04

pdfRozpočet ZŠ s MŠ E. A. Cernana na rok 20221.07 MB13/12/2021, 08:04

zskeuroregionregion kysuce logorrafarnostbeskydsko javornicka magistralamykysucemojekysuce vysoka nad kysucouteszeleny bodcaf logo