thumb 20210926 100233OZ Voľný čas Vysoká nad Kysucou, Obec Vysoká nad Kysucou, Róbert Gajdoš – chata Kmínek, DHZ Horný Kelčov a DHZ Vysoká nad Kysucou boli v nedeľu 26. septembra 2021 usporiadateľmi 14. ročníka Behu na chatu Kmínek, ktorého sa v peknom jesennom počasí zúčastnilo 36 bežcov.

thumb IMG 20200307 115819Medzi športové aktivity na ktoré je, hlavne v zimnom období, vhodná aj telocvičňa patrí aj streľba zo vzduchovky. Aj túto disciplínu zahŕňa pre spestrenie svojej činnosti do plánu organizovaných podujatí občianske združenie Voľný čas Vysoká nad Kysucou. V sobotu 7. marca 2020 usporiadalo v spolupráci s DHZ Horný Kelčov už 9-ty ročník streleckej súťaže, ktorá prebehla v telocvični bývalej ZŠ vo Vyšnom Kelčove.

 

thumb IMG 20200208 093129V sobotu 8. 2. 2020 si po ôsmy krát prišli zmerať svoje športové umenie rekreační stolní tenisti na turnaj, ktorý usporiadali občianske združenie Voľný čas Vysoká nad Kysucou a DHZ Horný Kelčov v telocvični bývalej ZŠ vo Vyšnom Kelčove. Napriek pochopiteľnej neúčasti „domácich“ sa turnaja zúčastnilo 36 hráčov v 5-tich vekových kategóriách.

thumb DSCF2982OZ Voľný čas Vysoká nad Kysucou, Obec Vysoká nad Kysucou, Róbert Gajdoš – chata Kmínek a DHZ Horný Kelčov sa podieľali na príprave a organizačnom zabezpečení 13. ročníka Behu na chatu Kmínek, ktorý sa konal v nedeľu 29. 9. 2019.

thumb DSCF2723Po prázdninovej pauze sa 24. augusta 2019 pokračovalo v poznávaní hradov piatym výletom, ktorý absolvovalo 51 účastníkov. Ďalších 17 záujemcov, čo bolo na objednávanie autobusu málo, muselo byť odmietnutých.

thumb DSCF1635Občianske združenie Voľný čas Vysoká nad Kysucou pripravuje pre milovníkov turistiky a histórie v tomto roku seriál autobusových výletov Hrady Trenčianskej stolice. Výlet číslo 4, ktorý stíhali ešte pred letnými prázdninami – 15.6.2019, zahŕňal návštevu NKP Strečno, a jeho predchodcu hradu Varína, alebo tiež Starhradu strážiacich od stredoveku Strečnianskú úžinu (Strečniasky meander, alebo Strečniansky priesmyk).

thumb Hrady 3 028Hričov-Lietava-Budatín - to sú ďalšie tri hrady, ktorých návšteva a prehliadka bola náplňou 3-tieho autobusového výletu zameraného na poznávanie histórie Trenčianskej stolice organizovaného občianskym združením Voľný čas Vysoká nad Kysucou.

thumb Hrady 1 001Občianske združenie Voľný čas Vysoká nad Kysucou pripravilo na tento rok seriál šiestich autobusových výletov zameraných na návštevu a poznávanie histórie hradov Trenčianskej stolice. V programe prvého autobusového výletu v sobotu 30. marca 2019 bola plánovaná návšteva štyroch hradov.

thumb Streleck súaß 047Občianske združenie Voľný čas Vysoká nad Kysucou a DHZ Horný Kelčov usporiadali v sobotu 2. marca 2019 v telocvični bývalej ZŠ v HK streleckú súťaž zo vzduchovky. Aj napriek tomu, že v tomto období pomaly sa končiacej zimy, sú pre športové a voľno časové aktivity konané v halovom prostredí ešte stále najvhodnejšie podmienky, súťaže sa zúčastnilo „len“ 28 strelcov. Muži súťažili v streľbe v ľahu na kruhový terč a v streľbe v stoji na redukované terče jeleňa a medveďa. Žiacke kategórie a ženy len na kruhový terč v ľahu a po skončení súťažnej streľby si mimo súťaž skúsili aj streľbu na medveďa v stoji.