Obec Vysoká nad Kysucou zverejňuje zoznam daňových dlžníkov, ktorí si do 60 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutí o vyrúbení daní a poplatkov nesplnili daňovú povinnosť a daňových dlžníkov, ktorí si daňovú povinnosť za predchádzajúce roky nesplnili do dátumu aktualizácie.


Zoznam daňových dlžníkov obce je aktuálny k 27. 09. 2018.

P.č. Meno a priezvisko Súpisné číslo / adresa Dlžná suma na dani z nehnuteľností (€) Dlžná suma na ostatných poplatkoch (€)
2. Roman Altof 1097 3,86 58,46
3. Juraj Baláž 612 0,00 16,96
4. Vlasta Balážová      612 0,00 479,24
5 Iveta Balážová 225 13,82 209,43
7. Róbert Baláž 9 18,90 0,00
9. Andrea Balážová    Turzovka 272 15,27 18,25
11. František Bongilaj 554 0,00 181,11
12. Regina Bongilajová 554 0,00 442,39
13. Berta Bongilajová 525 0,00 306,61
14. Marta Bongilajová 526 0,00 301,24
15. Eva Bongilajová 556 0,00 151,43
16. Alica Bongilajová 1093 8,15 153,45
17. Natália Bongilajová 427 0,00 235,75
18. Marcel Bongilaj 556 0,00 182,75
19. Miroslav Bongilaj 556 0,00 164,50
20. Carr John Kenneth Škótsko 19,48 0,00
21. Emília Cisaríková 765 36,04 33,76
22. Jana Cviklová-Jancová 1025 0,00 42,88
23. Branislav Činčala 663 31,36 419,89
24. Rudolf Číž 469 87,48 156,22
25. Eva Danielová 336 0,00 354,83
26. Ladislav Doboš 439 43,50 34,32
27. Erika Futáková 673 463,20 0,00
28. Jozef Gajdica 43 21,02 268,01
32. Emília Holáková 1119 0,00 60,86
33. Veronika Janitová 621 34,56 92,01
34. Milan Jedinák 136 46,36 334,10
35. Ján Kaňak 1103 0,00 232,77
36. Roman Kubica 636 69,96 89,78
37. Rudolf Kubica 813 0,00 178,22
38. Emília Kupšová 232 100,59 96,81
39. Zdenko Martinák 685 60,99 0,00
41. Marián Michalisko 2 25,20 36,55
43. Ľubomíra Odrobiňáková Koliba 1310 243,02 264,00
44. Jarmila Olšarová 1097 50,98 237,91
45. Soňa Pappová 1318 33,30 80,69
46. Helena Putoríková 279 1518,08 0,00
47. Milan Pavlík 1112 0,00 109,80
49. Drahomír Ritnošík Turzovka 59,80 0,00
50. Peter Sekera Ostrava-Jih 90,73 21,78
51. Stanislav Sojčák 631 68,59 63,93
52. Božena Strkáčová 427 0,00 18,90
53. Jana Sýrová 88 16,77 109,50
54. Rudolf Šamaj 639 42,59 36,55
55. Jaroslav Troják 440 32,67 30,66
56. Stanislav Varecha 398 43,15 72,63
58. Róbert Vrbinár 437 19,63 52,44
59. Radoslav Zemančík 415 0,00 29,08
61. AFC-ZTS, a.s. 1287 3091,72 454,08
62. Drevovýroba-Jantoš 434 0,00 126,72
63. STAV-COLOR INVESTIČNÁ Senec 29,98 0,00