Nástroje pre uľahčenie prístupu

TEL: 0905 884 634
MAIL: obec@vysokanadkysucou.sk

Vyberte váš jazyk

pdf suborRozpočet obce Vysoká nad Kysucou na rok 2023 a výhľadový rozpočet obce Vysoká nad Kysucou na roky 2024 - 2025 bol schválený Uznesením Obecného zastupiteľstva vo Vysokej nad Kysucou číslo 8/2022-14.2 zo dňa 14. 12. 2022.

Jeho súčasťou je i rozpočet Základnej školy s materskou školou E. A. Cernana schválený Uznesením Obecného zastupiteľstva vo Vysokej nad Kysucou číslo 8/2022-14.1 zo dňa 14. 12. 2022.

pdfRozpočet obce Vysoká nad Kysucou na rok 2023 a Výhľadový rozpočet obce Vysoká nad Kysucou na roky 2024 - 2025465.37 KB11/01/2023, 21:31

pdfRozpočet ZŠ s MŠ E. A. Cernana na rok 2023392.40 KB05/03/2023, 12:05

zskeuroregionregion kysuce logorrafarnostbeskydsko javornicka magistralamykysucemojekysuce vysoka nad kysucouteszeleny bodcaf logobiblicka zahrada