thumb europarlamentOznámenie o delegovaní člena a náhradníka do okrskových volebných komisií pre voľby do Európskeho parlamentu je možné zaslať elektronicky na adresu: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., alebo osobne v budove Obecného úradu vo Vysokej nad Kysucou kancelárii matriky a evidencie obyvateľstva u p. Anny Opialovej a to do 1. 4. 2019.

Na túto adresu je možné zasielať aj žiadosti o vydanie Hlasovacieho preukazu a to do 6. 5. 2019, alebo osobne do 24. 5. 2019 v kancelárii matriky a evidencie obyvateľstva v budove Obecného úradu vo Vysokej nad Kysucou.

thumb SeparLikvidácia odpadu predstavuje vynakladanie nemalých verejných finančných zdrojov. Snahou každej samosprávy je vytvoriť vhodné podmienky na likvidáciu odpadu a  separovanie jednotlivých komodít odpadu, avšak tá najdôležitejšia a najzodpovednejšia úloha je na nás – na obyvateľoch obce.

Pokiaľ každý jeden človek nepochopí význam a zodpovedne nezačne separovať, nikdy nedosiahneme čistú obec a nedôjde k zníženiu množstva komunálneho odpadu. A stačí naozaj málo – iba chcieť ...

Pozrite sa na tvorbu odpadu v našej obci v nasledujúcich prehľadných grafoch za posledných 8 rokov ...

thumb ako separovatRiaditeľ spoločnosti TKO Semeteš n.o. adresoval členským obciam informačný list, prostredníctvom ktorého vyzýva jednotlivé samosprávy a obyvateľov obcí, k zodpovednejšiemu prístupu k nakladaniu s odpadom a triedeniu separovateľných zložiek odpadu. Obec Vysoká nad Kysucou vám preto v snahe informovať a poučiť vás prináša doručený list v plnom znení:

thumb volby prezident2019 02Obec Vysoká nad Kysucou podľa Harmonogramu organizačno-technického zabezpečenia volieb prezidenta SR v roku 2019 zverejňuje zoznam kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky.

pdfZoznam kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky63.26 KB20/02/2019, 12:38

thumb komposte 01Oznamujeme vám, že obec Vysoká nad Kysucou od pondelka 18. februára 2019 prostredníctvom zamestnancov obce bezplatne distribuuje do vašich domácnosti záhradné plastové kompostéry o objeme 630 lit. 

Kompostér je určený len pre 1 nehnuteľnosť a je poskytovaný bezodplatne na základe podpisu Zmluvy o výpožičke kompostéra. Občan je povinný sa preukázať občianskym preukazom. Rozvoz kompostérov prebieha od miestnej časti Vyšný Kelčov, kde sú naskladnené, postupne do všetkých nehnuteľností na území obce.

thumb europarlamentObec Vysoká nad Kysucou zverejňuje informácie pre voličov pre voľby do Európskeho parlamentu, ktoré sa budú konať 25. mája 2019 od 7:00 hod. do 22:00 hod.

Voľby do Európskeho parlamentu na území Slovenskej republiky - Informácie pre voliča

thumb volby prezident2019 02Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie je možné doručiť elektronicky na adresu: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., alebo osobne na Obecný úrad vo Vysokej nad Kysucou do kancelárie matriky a evidencie obyvateľstva (pani Anna Opialová). Na uvedenej adrese môžete taktiež požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu. V obci Vysoká nad Kysucou sú pre voľby Prezidenta Slovenskej republiky vytvorené tri volebné okrsky: 1. Ústredie, 2. Nižný Kelčov, 3. Vyšný Kelčov

pravna pomoc1Obec Vysoká nad Kysucou v spolupráci s Advokátskou kanceláriou JUDr. Petra Strapáča, PhD., s.r.o., Ul. 17. Novembra 3215, 022 01 Čadca realizuje poskytovanie služby BEZPLATNEJ PRÁVNEJ POMOCI pre obyvateľov obce Vysoká nad Kysucou (výlučne len pre fyzické osoby).

BEZPLATNÚ PRÁVNU POMOC, ktorú bude poskytovať známy advokát JUDr. Peter Strapáč, PhD., môžu obyvatelia obce Vysoká nad Kysucou najbližšie využiť v Kancelárii prvého konaktu na prízemí budovy obecného úradu vo Vysokej nad Kysucou, ktorú vďaka bezbariérovému prístupu môžu navštíviť i imobilní občania.


BEZPLATNÁ PRÁVNA POMOC pre obyvateľov obce Vysoká nad Kysucou bude poskytovaná pravidelne každý druhý mesiac vždy prvú stredu v mesiaci, od 16:00 hod. v trvaní podľa potreby, v termínoch:

6. Februára 2019

3. Apríla 2019

5. Júna 2019

7. Augusta 2019

2. Októbra 2019

11. Decembra 2019

 

Info small2Obec Vysoká nad Kysucou oznamuje všetkým daňovníkom, že poplatok za odpad na rok 2019 bude správca daní a poplatkov inkasovať na základe rozhodnutí, ktoré si môžete od 15. 02. 2019 vyzdvihnúť na úseku daní a poplatkov a zároveň poplatok uhradiť v hotovosti do pokladne obecného úradu, poštovou poukážkou alebo bezhotovostným prevodom.