thumb pracovne miestoZŠ s MŠ E.A.Cernana, Ústredie 316, 023 55 Vysoká nad Kysucou príjme do pracovného pomeru členov inkluzívneho tímu:

Asistent učiteľa (2)                

- plný úväzok

- nástup od 01. 12. 2020

- kvalifikačné predpoklady - v zmysle Vyhlášky MŠVVaŠ 1/2020 o kvalifikačných predpokladoch pedagogických a odborných zamestnancov

thumb dochodokObec Vysoká nad Kysucou oznamuje seniorom, ktorí poberajú dôchodok zo Slovenskej republiky a zároveň i z Českej republiky,  aby nezabudli do 15. 11. 2020 oznámiť sociálnej poisťovni aktuálnu výšku dôchodku z cudziny prostredníctvom e-formulára alebo čestným vyhlásením. Tento údaj je potrebný na určenie výšky 13. dôchodku. 

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021 na Slovensku je založené na novom koncepte. Na Slovensku prvýkrát v histórii dôjde k zmene spôsobu sčítania a namiesto tradičného sčítania sa uskutoční integrované sčítanie, ktoré je z hľadiska použitých metód kombinovaným sčítaním.

thumb aktivita vezmi si maAk Vás pekné a slnečné jarné počasie v tých dňoch „vytiahne“ na individuálne prechádzky do prírody, samozrejme za predpokladu, že dodržíte všetky nariadenia a opatrenia Vlády SR a Hlavného hygienika SR v súvislosti so šíriacou sa pandémiou COVID-19, obec Vysoká nad Kysucou Vám ponúka zapojiť sa do zverejnenej aktivity na území našej obce „VEZMI SI MA!“. Viac o aktivite, ktorou môžeme spoločne pomôcť skrášliť územie našej obce nájdete v priloženom plagáte ...

Info small2Obec Vysoká nad Kysucou oznamuje všetkým daňovníkom, že poplatok za odpad na rok 2020 bude správca daní a poplatkov inkasovať na základe rozhodnutí, ktoré si môžete od 14. 02. 2020 vyzdvihnúť na úseku daní a poplatkov a zároveň poplatok uhradiť v hotovosti do pokladne obecného úradu, poštovou poukážkou alebo bezhotovostným prevodom.

Na tomto mieste Vám ponúkame na stiahnutie Kalendár zberu a prepráv TKO platný na 1. a 2. polrok 2020 v Obci Vysoká nad Kysucou. Viac o zbere a nakladaní s komunálnym odpadom nájdete na stránkach spoločnosti TKO Semeteš n.o.

Aj v kalendárnom roku 2020 bude obec Vysoká nad Kysucou realizovať zbery špecifických zložiek odpadu.
Taktiež dáva obec Vysoká nad Kysucou do pozornosti všetkým majiteľom nehnuteľností slúžiacich na individuálnu rekreáciu, ktoré sa nachádzajú v osadách obce Vysoká nad Kysucou a v ktorých bol uznesením Obecného zastupiteľstva vo Vysokej nad Kysucou stanovený zber a zvoz komunálneho odpadu tzv. vrecovým zberom, že zber odpadu sa bude realizovať i v kalendárnom roku 2020.
Kalendár zberu a vývozu špecifických zložiek odpadu a kalendár osadového zberu odpadu nájdete TU.