thumb riaditelske volnoRiaditeľ ZŠ s MŠ E. A. Cernana dáva na vedomie zriaďovateľovi, že v súlade s §150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z.z o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a §3 ods. 10 Vyhlášky MŠ SR č. 231/2009 Z.z. o podrobnostiach a organizácii školského roka udeľuje riaditeľské voľno na deň 06. 10. 2020.

Dôvodom udelenia riaditeľského voľna riaditeľom školy je prerušenie dodávky elektrickej energie v budove ZŠ, MŠ a ŠJ. Riadne vyučovanie začne 07. 10. 2020.

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021 na Slovensku je založené na novom koncepte. Na Slovensku prvýkrát v histórii dôjde k zmene spôsobu sčítania a namiesto tradičného sčítania sa uskutoční integrované sčítanie, ktoré je z hľadiska použitých metód kombinovaným sčítaním.

thumb aktivita vezmi si maAk Vás pekné a slnečné jarné počasie v tých dňoch „vytiahne“ na individuálne prechádzky do prírody, samozrejme za predpokladu, že dodržíte všetky nariadenia a opatrenia Vlády SR a Hlavného hygienika SR v súvislosti so šíriacou sa pandémiou COVID-19, obec Vysoká nad Kysucou Vám ponúka zapojiť sa do zverejnenej aktivity na území našej obce „VEZMI SI MA!“. Viac o aktivite, ktorou môžeme spoločne pomôcť skrášliť územie našej obce nájdete v priloženom plagáte ...

Info small2Obec Vysoká nad Kysucou oznamuje všetkým daňovníkom, že poplatok za odpad na rok 2020 bude správca daní a poplatkov inkasovať na základe rozhodnutí, ktoré si môžete od 14. 02. 2020 vyzdvihnúť na úseku daní a poplatkov a zároveň poplatok uhradiť v hotovosti do pokladne obecného úradu, poštovou poukážkou alebo bezhotovostným prevodom.

Na tomto mieste Vám ponúkame na stiahnutie Kalendár zberu a prepráv TKO platný na 1. a 2. polrok 2020 v Obci Vysoká nad Kysucou. Viac o zbere a nakladaní s komunálnym odpadom nájdete na stránkach spoločnosti TKO Semeteš n.o.

Aj v kalendárnom roku 2020 bude obec Vysoká nad Kysucou realizovať zbery špecifických zložiek odpadu.
Taktiež dáva obec Vysoká nad Kysucou do pozornosti všetkým majiteľom nehnuteľností slúžiacich na individuálnu rekreáciu, ktoré sa nachádzajú v osadách obce Vysoká nad Kysucou a v ktorých bol uznesením Obecného zastupiteľstva vo Vysokej nad Kysucou stanovený zber a zvoz komunálneho odpadu tzv. vrecovým zberom, že zber odpadu sa bude realizovať i v kalendárnom roku 2020.
Kalendár zberu a vývozu špecifických zložiek odpadu a kalendár osadového zberu odpadu nájdete TU.

thumb kalendar2020Obec Vysoká nad Kysucou oznamuje všetkým domácnostiam na území obce, že i tento rok si môžu na Obecnom úrade vo Vysokej nad Kysucou vyzdvihnúť ZDARMA stolový Obecný kalendár na rok 2020.

Kalendár si bude možné vyzdvihnúť i počas Silvestra 2019.