thumb brigada hasici kostol IMG 6467Na verejnú prosbu pána farára o pomoc s pokosením okolia farského kostola sv. Matúša zareagovali členovia DHZ Vysoká nad Kysucou. Iniciatívy sa ujala tajomníčka DHZ Vysoká nad Kysucou a poslankyňa Obecného zastupiteľstva vo Vysokej nad Kysucou Mgr. Katarína Jantošová, ktorá zorganizovala ochotných členov a dobrovoľníkov.

thumb hasicska brigada IMG 20210515 181935Byť hasičom neznamená len sa ochotne zúčastniť hasičských výjazdov a zásahov, ale plniť si i povinnosti voči zboru, ktoré súvisia s nevyhnutnou údržbou techniky či priestorov hasičskej zbrojnice. Taká bola i brigáda členov zásahovej jednotky DHZ Vysoká nad Kysucou, ktorí sa stretli v sobotu 15. mája 2021 v priestoroch hasičskej zbrojnice na Nižnom Kelčove. Úlohou bolo dôkladné vyčistenie automobilovej techniky, čistenie zásahových odevov a obuvi, oprava náradia a upratovanie garáží. Po dvoch ostrých výjazdoch k lesným požiarom, boli všetky tieto práce viac ako nevyhnutné ...

thumb zasah makov IMG 20210511 170707Počas krásnych májových dní 10. a 11. mája 2021 sme si mohli konečne užiť slnko i teplo. Pekné počasie však so sebou prinieslo i pohromy v podobe dvoch lesných požiarov.

thumb priepust N koniec IMG 5852Zásahové jednotky DHZ Vysoká nad Kysucou i DHZ Horný Kelčov boli v sobotu 20. marca 2021 obe v teréne. Členovia DHZ Horný Kelčov realizovali plánovanú kontrolu stavu nehnuteľností v osadách obce Vysoká nad Kysucou a to i za účasti štábu TV JOJ, ktorý o ich činnosti prišiel natočiť reportáž.

thumb vrba 01 2021IMG 20210130 103131Na neplánovanom spoločnom technickom zásahu sa v sobotu 30. januára 2021 náhodne stretli členovia DHZ Vysoká nad Kysucou a DHZ Horný Kelčov. Predmetom technického zásahu bol spadnutý strom (vŕba), ktorý ostal visieť na elektrickom vedení nad cestou smerom do Vyšného Kelčova.

thumb gajdicovsky potok 082020 013Intenzívny celodenný dážď v utorok 1. septembra 2020 spôsobil opätovné vybreženie Gajdicovského potoka na Nižnom konci. Voda začala postupne zaplavovať záhrady priľahlých domov a samozrejme pivnice. K lokálnej povodni boli starostom obce o 18:09 hod. povolaní členovia DHZ Vysoká nad Kysucou, ktorí s motorovou striekačkou umiestnenou vo vozidle IVECO DAILY začali ihneď s odčerpávaním vody zo záhrady rodinného domu s.č. 48. Tá totiž spôsobovala zaplavenie pivnice v rodinnom dome s.č. 45. Do pivnice bolo umiestnené plávajúce čerpadlo a druhé plávajúce čerpadlo odčerpávalo vodu zo zaplavenej miestnej komunikácie.

thumb povoden dlha 001K letu patrí teplo a letné búrky. Búrka, ktorá na „Kysuce“ dorazila 2. 7. 2020 popoludní našu obec síce obišla, ale ostatné obce také šťastie nemali. Na sociálnych sieťach sa začali šíriť fotografie povodní z okresného mesta Čadca a okolitých obcí. O 18:00 hod. boli oba naše dobrovoľné hasičské zbory povolané na pomoc do susednej obce Dlhá nad Kysucou, kde vybrežené vodné toky zaplavili pivnice niekoľkých domov, zosunuli sa podmočené svahy a kvôli zníženému prietoku hrozilo i poškodenie mostov. 

thumb hasici zastavkaNK2020 011DHZ Vysoká nad Kysucou patrí k tým zborom, ktorého členovia sa množstvom realizovaných aktivít zapájajú nie len do spoločenského života či diania v obci, ale aktívne pristupujú i k aktívnej ochrane a zveľaďovaniu životného prostredia v obci Vysoká nad Kysucou.

thumb zasah u reksi 001Krásna slnečná nedeľa 5. apríla 2020 bola ideálnym dňom na oddych. Členov DHZ Vysoká nad Kysucou však o 14:27 hod. zo sviatočnej pohody vyrušil zvuk sirény. Predtucha prichádzajúcich hasičov do hasičskej zbrojnice na Nižnom Kelčove bola jasná: „V takýto krásny teplý a slnečný deň to nemôže byť nič iné iba les, tí ľudia si nedajú pokoj!“ Bohužiaľ bola to pravda!