thumb humanitarna pomoc 20220313 173900Na základe oslovenia veliteľom DHZ Korňa Rastislavom Faturom a po dohode so starostom obce Mgr. Antonom Varechom sa členovia DHZ Vysoká nad Kysucou (Milan Dorman) a DHZ Horný Kelčov (Peter Pivko a Ján Ďurčanský) v dňoch od 8. marca 2022 do 13. marca 2022 zúčastnili humanitárnej pomoci v obci Vyšné Nemecké na slovensko-ukrajinskej hranici. Reagovali tak na požiadavku vystriedať kolegov z DHZ Korňa.

thumb srdce na dlani IMG 0306Srdce na dlani je ocenenie výnimočných dobrovoľníkov a dobrovoľníčok, jednotlivcov aj kolektívov za ich dobrovoľné aktivity uskutočňované v prospech iných v rôznych oblastiach spoločenského života, rozvoja komunity, ochrany životného prostredia, zdravia, kultúry, umenia, výchovy, vzdelávania a i., vykonávané bez nároku na finančnú odmenu alebo akýkoľvek honorár. Poslaním a zmyslom ocenenia je vyjadriť osobitnú vďaku tým, ktorí si vo svojom voľnom čase nájdu miesto na pomoc iným a všade tam, kde je to jednoducho potrebné.

thumb hody 2021 schodza 20210918 121540Z dôvodu pandémie Covid-19 boli sprísnené opatrenia k organizovaniu hromadných podujatí nielen v roku 2020, ale následne i v roku 2021, preto sa výročná členská schôdza DHZ Vysoká nad Kysucou konala až 18. septembra 2021 za dodržania všetkých protipandemických opatrení. Na schôdzu boli pozvaní všetci členovia DHZ, zástupcovia DHZ Horný Kelčov, delegát ÚzO DPO Čadca a starosta obce Vysoká nad Kysucou.

thumb IMG 7385V rámci príprav na tohtoročné Matúšovské hodové slávnosti 2021, zrealizovali členovia DHZ Vysoká nad Kysucou v utorok 14. septembra 2021 opätovné vykosenie celého areálu farského kostola sv. Matúša i budovy so sídlom pošty.

thumb 4 sprievod 2 hasicaren 140 DHZIMG 9775Dobrovoľný hasičský zbor Vysoká nad Kysucou oslávil v sobotu 21. 8. 2021 krásnych 140 rokov svojej existencie. Hasičský zbor bol založený presne 19. 8. 1881, kedy zbor mal 32 činných členov. Jeho vek ho zaradzuje na miesto tretieho najstaršieho dobrovoľného hasičského zboru v okrese Čadca.

thumb brigada kostol 9 8 2021 IMG 7143To, že nič sa neurobí samo od seba a je potrebné "priložiť ruku k dielu", je členom DHZ Vysoká nad Kysucou veľmi dobre známe. Sami sa preto aktívne zapájajú do rôznych verejnoprospešných činností a treba podotknúť, že na úkor vlastného voľného času v duchu svojho hesla „Bohu na slávu, blížnemu na pomoc.“ Priam doslovne tieto slová uplatnili členovia DHZ Vysoká nad Kysucou v pondelok 9. augusta 2021. O 18:00 hod. sa totiž pustili, v poradí už tretí krát v tomto kalendárnom roku, do kosenia okolia farského kostola sv. Matúša vo Vysokej nad Kysucou. Vďaka početnej účasti členov nebolo pokosené iba okolie kostola, ale i celá farská záhrada a od buriny bola vyčistená i prístupová cesta do kostola. Veľké poďakovanie preto i touto cestou patrí všetkým členom, ktorí dokázali odložiť svoje početné povinnosti a prišli pomôcť no a snáď i motivovali ostatných obyvateľov našej obce ...

thumb brigada hasici kostol IMG 6467Na verejnú prosbu pána farára o pomoc s pokosením okolia farského kostola sv. Matúša zareagovali členovia DHZ Vysoká nad Kysucou. Iniciatívy sa ujala tajomníčka DHZ Vysoká nad Kysucou a poslankyňa Obecného zastupiteľstva vo Vysokej nad Kysucou Mgr. Katarína Jantošová, ktorá zorganizovala ochotných členov a dobrovoľníkov.

thumb hasicska brigada IMG 20210515 181935Byť hasičom neznamená len sa ochotne zúčastniť hasičských výjazdov a zásahov, ale plniť si i povinnosti voči zboru, ktoré súvisia s nevyhnutnou údržbou techniky či priestorov hasičskej zbrojnice. Taká bola i brigáda členov zásahovej jednotky DHZ Vysoká nad Kysucou, ktorí sa stretli v sobotu 15. mája 2021 v priestoroch hasičskej zbrojnice na Nižnom Kelčove. Úlohou bolo dôkladné vyčistenie automobilovej techniky, čistenie zásahových odevov a obuvi, oprava náradia a upratovanie garáží. Po dvoch ostrých výjazdoch k lesným požiarom, boli všetky tieto práce viac ako nevyhnutné ...

thumb zasah makov IMG 20210511 170707Počas krásnych májových dní 10. a 11. mája 2021 sme si mohli konečne užiť slnko i teplo. Pekné počasie však so sebou prinieslo i pohromy v podobe dvoch lesných požiarov.