thumb zasah makov IMG 20210511 170707Počas krásnych májových dní 10. a 11. mája 2021 sme si mohli konečne užiť slnko i teplo. Pekné počasie však so sebou prinieslo i pohromy v podobe dvoch lesných požiarov.

thumb priepust N koniec IMG 5852Zásahové jednotky DHZ Vysoká nad Kysucou i DHZ Horný Kelčov boli v sobotu 20. marca 2021 obe v teréne. Členovia DHZ Horný Kelčov realizovali plánovanú kontrolu stavu nehnuteľností v osadách obce Vysoká nad Kysucou a to i za účasti štábu TV JOJ, ktorý o ich činnosti prišiel natočiť reportáž.

thumb vrba 01 2021IMG 20210130 103131Na neplánovanom spoločnom technickom zásahu sa v sobotu 30. januára 2021 náhodne stretli členovia DHZ Vysoká nad Kysucou a DHZ Horný Kelčov. Predmetom technického zásahu bol spadnutý strom (vŕba), ktorý ostal visieť na elektrickom vedení nad cestou smerom do Vyšného Kelčova.

thumb gajdicovsky potok 082020 013Intenzívny celodenný dážď v utorok 1. septembra 2020 spôsobil opätovné vybreženie Gajdicovského potoka na Nižnom konci. Voda začala postupne zaplavovať záhrady priľahlých domov a samozrejme pivnice. K lokálnej povodni boli starostom obce o 18:09 hod. povolaní členovia DHZ Vysoká nad Kysucou, ktorí s motorovou striekačkou umiestnenou vo vozidle IVECO DAILY začali ihneď s odčerpávaním vody zo záhrady rodinného domu s.č. 48. Tá totiž spôsobovala zaplavenie pivnice v rodinnom dome s.č. 45. Do pivnice bolo umiestnené plávajúce čerpadlo a druhé plávajúce čerpadlo odčerpávalo vodu zo zaplavenej miestnej komunikácie.

thumb povoden dlha 001K letu patrí teplo a letné búrky. Búrka, ktorá na „Kysuce“ dorazila 2. 7. 2020 popoludní našu obec síce obišla, ale ostatné obce také šťastie nemali. Na sociálnych sieťach sa začali šíriť fotografie povodní z okresného mesta Čadca a okolitých obcí. O 18:00 hod. boli oba naše dobrovoľné hasičské zbory povolané na pomoc do susednej obce Dlhá nad Kysucou, kde vybrežené vodné toky zaplavili pivnice niekoľkých domov, zosunuli sa podmočené svahy a kvôli zníženému prietoku hrozilo i poškodenie mostov. 

thumb hasici zastavkaNK2020 011DHZ Vysoká nad Kysucou patrí k tým zborom, ktorého členovia sa množstvom realizovaných aktivít zapájajú nie len do spoločenského života či diania v obci, ale aktívne pristupujú i k aktívnej ochrane a zveľaďovaniu životného prostredia v obci Vysoká nad Kysucou.

thumb zasah u reksi 001Krásna slnečná nedeľa 5. apríla 2020 bola ideálnym dňom na oddych. Členov DHZ Vysoká nad Kysucou však o 14:27 hod. zo sviatočnej pohody vyrušil zvuk sirény. Predtucha prichádzajúcich hasičov do hasičskej zbrojnice na Nižnom Kelčove bola jasná: „V takýto krásny teplý a slnečný deň to nemôže byť nič iné iba les, tí ľudia si nedajú pokoj!“ Bohužiaľ bola to pravda!

thumb clenska schodza DHZ Vysoka077Členovia dobrovoľného hasičského zboru Vysoká nad Kysucou sa 15. 02. 2020 opäť stretli na výročnom valnom zhromaždení, ktoré zorganizovali na základe stanov DPO SR, kde zhodnotili svoju ročnú činnosť spolu s pozvanými hosťami – dobrovoľnými hasičmi s DHZ Horný Kelčov, Makov, Turzovka, Korňa, Púchov, s SHD Horní Bečva a Velké Karlovice.

thumb has3Každé dva roky sa stretávajú hasiči veteráni zo štyroch prihraničných obcí: Veľké Karlovice, Horní Bečva, Makov a Vysoká nad Kysucou. Tohtoročné stretnutie sa konalo v sobotu 26. októbra 2019 vo Veľkých Karloviciach v spoločenskej sále hotela Galik v Leskovém (Veľké Karlovice, ČR).

Článok a fotografie z jedinečného podujatia nájdete TU.