Z chalupy do chaĨupy – z Vysokej do Jaworzynki

thumb pohlad 01Veľkosť civilizácie či národa býva meraná predovšetkým hĺbkou jeho duchovného dedičstva či kultúrnej vyspelosti. Kultúra je pritom definovaná ako súbor zvykov, vzťahov, inštitúcií, umenia a iných čŕt, ktoré charakterizujú spoločnosť alebo sociálnu skupinu. Kultúru však nemožno chápať iba na civilizačnej či národnej úrovni, ale práve naopak, v jej základoch ju tvoria  konkrétny ľudia či skupiny. Vďaka ich snahe tak vzniká dedičstvo nesmiernej hodnoty a úlohou každej nasledujúcej generácie je toto dedičstvo zveľaďovať a zväčšovať.