Uznesenia obecného zastupiteľstva č. 5/2021 z riadnej schôdze OZ konanej dňa 17. 8. 2021 vo Vysokej nad Kysucou.

pdfUznesenia č. 5/2021443.00 KB

Uznesenia obecného zastupiteľstva č. 4/2021 z riadnej schôdze OZ konanej dňa 18. 6. 2021 vo Vysokej nad Kysucou.

pdfUznesenia č. 4/2021919.11 KB

Uznesenia obecného zastupiteľstva č. 3/2021 z riadnej schôdze OZ konanej dňa 29. 4. 2021 vo Vysokej nad Kysucou.

pdfUznesenia č. 3/2021534.00 KB

Uznesenia obecného zastupiteľstva č. 2/2021 z riadnej schôdze OZ konanej dňa 25. 3. 2021 vo Vysokej nad Kysucou.

pdfUznesenia č. 2/20211.31 MB

Uznesenia obecného zastupiteľstva č. 1/2021 z riadnej schôdze OZ konanej dňa 9. 2. 2021 vo Vysokej nad Kysucou.

pdfUznesenia č. 1/20211.14 MB

Uznesenia obecného zastupiteľstva č. 7/2020 z riadnej schôdze OZ konanej dňa 15. 15. 2020 vo Vysokej nad Kysucou.

pdfUznesenia č. 7/2020506.53 KB

Uznesenia obecného zastupiteľstva č. 6/2020 z riadnej schôdze OZ konanej dňa 10. 11. 2020 vo Vysokej nad Kysucou.

pdfUznesenia č. 6/20204.02 MB

Uznesenia obecného zastupiteľstva č. 5/2020 z mimoriadnej schôdze OZ konanej dňa 10. 9. 2020 vo Vysokej nad Kysucou.

pdfUznesenia č. 5/20202.29 MB

Uznesenia obecného zastupiteľstva č. 4/2020 z mimoriadnej schôdze OZ konanej dňa 29. 6. 2020 vo Vysokej nad Kysucou.

pdfUznesenia č. 4/20202.31 MB