Uznesenia obecného zastupiteľstva č. 8/2021 z riadnej schôdze OZ konanej dňa 10. 12. 2021 vo Vysokej nad Kysucou.

pdfUznesenia č. 8/2021736.98 KB

Uznesenia obecného zastupiteľstva č. 7/2021 z riadnej schôdze OZ konanej dňa 05. 11. 2021 vo Vysokej nad Kysucou.

pdfUznesenia č. 7/2021544.68 KB

Uznesenia obecného zastupiteľstva č. 6/2021 z riadnej schôdze OZ konanej dňa 07. 09. 2021 vo Vysokej nad Kysucou.

pdfUznesenia č. 6/20211.06 MB

Uznesenia obecného zastupiteľstva č. 5/2021 z riadnej schôdze OZ konanej dňa 17. 8. 2021 vo Vysokej nad Kysucou.

pdfUznesenia č. 5/2021443.00 KB

Uznesenia obecného zastupiteľstva č. 4/2021 z riadnej schôdze OZ konanej dňa 18. 6. 2021 vo Vysokej nad Kysucou.

pdfUznesenia č. 4/2021919.11 KB

Uznesenia obecného zastupiteľstva č. 3/2021 z riadnej schôdze OZ konanej dňa 29. 4. 2021 vo Vysokej nad Kysucou.

pdfUznesenia č. 3/2021534.00 KB

Uznesenia obecného zastupiteľstva č. 2/2021 z riadnej schôdze OZ konanej dňa 25. 3. 2021 vo Vysokej nad Kysucou.

pdfUznesenia č. 2/20211.31 MB

Uznesenia obecného zastupiteľstva č. 1/2021 z riadnej schôdze OZ konanej dňa 9. 2. 2021 vo Vysokej nad Kysucou.

pdfUznesenia č. 1/20211.14 MB

Uznesenia obecného zastupiteľstva č. 7/2020 z riadnej schôdze OZ konanej dňa 15. 15. 2020 vo Vysokej nad Kysucou.

pdfUznesenia č. 7/2020506.53 KB