Novela Občianskeho zákonníka č. 546/2010, ktorou sa dopĺňa zákon č.40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, ukladá všetkým povinným subjektom, medzi ktoré patria aj samosprávy, zverejňovať zmluvy, faktúry a objednávky na tovary a služby na svojom webovom sídle s účinnosťou od 01. 01. 2011.

Z dôvodu zavedenia informačného systému od spoločnosti Datalan došlo k zmenám umiestnenia povinne zvrejňovaných dokumentov. 
 
Z dôvodu technickej údržby servera a vynútenej migrácie dát boli ZMLUVY, OBJEDNÁVKY a FAKTÚRY od 26. 09. 2019 do 16. 10. 2019 zverejňované TU.


ZMLUVY

Zmluvy zverejnené do 15. 10. 2013

Zmluvy zverejnené od 16. 10. 2013


FAKTÚRY

Faktúry zverejnené do 31. 12. 2012

Faktúry zverejnené od 1. 1. 2013


OBJEDNÁVKY

Objednávky zverejnené do 31. 12. 2012

Objednávky zverejnené od 1. 1. 2013