thumb IMG 3148Obec Vysoká nad Kysucou zaslal žiadosť spoločnosti ŽSR o prehodnotenie rozhodnutia odstrániť železničné priecestie v žkm 22,329 (SP0092) trate 2541: Čadca – Makov a železničné priecestie v žkm 19,292 (SP0084) trate 2541: Čadca – Makov.

pdfŽiadosť o prehodnotenie rozhodnutia zaslaná generálnemu riaditeľovi ŽSR684.47 KB21/02/2020, 09:51

pdfOdpoveď Generálneho riaditeľa ŽSR250.14 KB03/04/2020, 10:02

pdfŽiadosť o prehodnotenie rozhodnutí o zrušení železničných prejazdov zaslaná na MDV SR94.24 KB03/04/2020, 10:02

thumb IMG 2753Už niekoľko krát sa v minulosti obec Vysoká nad Kysucou snažila presvedčiť niektoré bankové domy, aby v jej centre umiestnili bankomat, avšak jej snaha nebola korunovaná úspechom.

Situácia na finančných trhoch je však premenlivá a vidiac snahu bánk získať každého klienta, obec Vysoká nad Kysucou opäť spracovala žiadosť o umiestnenie bankomatu, ktorá bola adresovaná všetkým bankovým domom. Dúfajme, že aspoň niektorý z nich zareaguje kladne ...

thumb Odoslané žiadostiV snahe vyriešiť aktuálne problémy s pokrytím mobilného signálu vo Vysokej nad Kysucou v miestnej časti Vyšný Kelčov, ktorý sa týka všetkých operátorov, obec Vysoká nad Kysucou dnes (17. 10. 2019) odoslala Žiadosť o zlepšenie pokrytia signálom v obci Vysoká nad Kysucou, miestna časť Vyšný Kelčov jednotlivým operátorom.

V denníku PRAVDA bol dňa 18. januára 2017 uverejnený článok „EUGENE CERNAN: Pamätajme, na Zemi sme na jednej lodi.“, ktorého autorom je pán Vladimír Jancura. V článku jeho autor opäť nepravdivo a hanlivo opisuje návštevu E. A. Cernana v našej obci v roku 1974. Starosta obce, preto autorovi článku ako reakciu na zverejnený článok, zaslal nasledovný list, ktorého súčasťou boli fotografie z predmetnej návštevy a článok od Štefana Šurláka:

pdfReakcia na článok uverejnený v denníku PRAVDA dňa 18. januára 2017202.91 KB25/01/2017, 08:16

pdfČlánok od pána Štefana Šurláka ako reakcia na vyjadrenia Jiřího Grygára v TV JOJ v roku 2003364.85 KB25/01/2017, 08:45 

Výzva obce Vysoká nad Kysucou adresovaná majiteľom neobývanej a chátrajúcej bodovy p.č. 211 nachádzajúcej sa priamo v centre obce.

Žiadosť starostu obce adresovaná Železniciam slovenskej republiky o sprehľadnenie železničného priecestia na Širokom moste smerom do miestnej časti Jedľovník.

pdfŽiadosť o sprehľadnenie železničného priecestia717.16 KB24/08/2016, 08:54

Opätovná žiadosť obce Vysoká nad Kysucou o prečistenie koryta Gajdicovského potoka po lokálnej povodni dňa 1. augusta 2016.

Žiadosť obce Vysoká nad Kysucou o prečistenie koryta Gajdicovského potoka pomocou ťažkej techniky.

Pozdravný list starostu obce americkému astronautovi E. A. Cernanovi, zaslaný pri príležitosti jeho narodenín dňa 13. marca.