V denníku PRAVDA bol dňa 18. januára 2017 uverejnený článok „EUGENE CERNAN: Pamätajme, na Zemi sme na jednej lodi.“, ktorého autorom je pán Vladimír Jancura. V článku jeho autor opäť nepravdivo a hanlivo opisuje návštevu E. A. Cernana v našej obci v roku 1974. Starosta obce, preto autorovi článku ako reakciu na zverejnený článok, zaslal nasledovný list, ktorého súčasťou boli fotografie z predmetnej návštevy a článok od Štefana Šurláka:

pdfReakcia na článok uverejnený v denníku PRAVDA dňa 18. januára 2017202.91 KB25/01/2017, 08:16

pdfČlánok od pána Štefana Šurláka ako reakcia na vyjadrenia Jiřího Grygára v TV JOJ v roku 2003364.85 KB25/01/2017, 08:45 

Výzva obce Vysoká nad Kysucou adresovaná majiteľom neobývanej a chátrajúcej bodovy p.č. 211 nachádzajúcej sa priamo v centre obce.

Žiadosť starostu obce adresovaná Železniciam slovenskej republiky o sprehľadnenie železničného priecestia na Širokom moste smerom do miestnej časti Jedľovník.

pdfŽiadosť o sprehľadnenie železničného priecestia717.16 KB24/08/2016, 08:54

Opätovná žiadosť obce Vysoká nad Kysucou o prečistenie koryta Gajdicovského potoka po lokálnej povodni dňa 1. augusta 2016.

Žiadosť obce Vysoká nad Kysucou o prečistenie koryta Gajdicovského potoka pomocou ťažkej techniky.

Pozdravný list starostu obce americkému astronautovi E. A. Cernanovi, zaslaný pri príležitosti jeho narodenín dňa 13. marca.

Žiadosť obce Vysoká nad Kysucou o podporu financovania realizácie kamerového systému vo Vyšnom Kelčove.

Žiadosť obce Vysoká nad Kysucou o opravu železničného prejazdu na miestnej komunikácii v časti obce Nižný Koniec U Sojkov žkm 19,938.

Žiadosť starostu obce o poskytnutie finančnej dotácie na rekonštrukciu miestnych komunikácií zaslaná vedeniu Lesného spoločenstva Osobité - Cibuľkovo Veľké Rovné.