Nástroje pre uľahčenie prístupu

TEL: 0905 884 634
MAIL: obec@vysokanadkysucou.sk

Vyberte váš jazyk

nekoranec davidMgr. Dávid NEKORANEC

 

 

 

 

 

Pracovná doba: Kontakt:
Pondelok - Piatok: 7:15 – 15:15 hod.
Obedňajšia prestávka: 11:15 - 11:45 hod.

Mob.: 0917 943 934
E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. 

 
Prislúchajúca pracovná agenda:

• plní úlohy vyplývajúce pre obec zo schváleného územného plánu, pripravuje stanoviska obce k návrhu územnoplánovacej dokumentácie

• sleduje stavebnú činnosť v obci a dbá, aby sa rozvíjala v súlade so schváleným územným plánom

• Povoľovacia činnosť stavebného úradu:

- vedie územné konanie a vydáva územné rozhodnutia (o umiestnení stavby, o využití územia, o stavebnej uzávere...)

- povoľuje drobné stavby a stavebné úpravy

- vedie stavebné konania a vydáva stavebné povolenie na stavby a ich zmeny

- vedie kolaudačné konania a vydáva kolaudačné rozhodnutie na stavby, na ktoré vydal stavebné povolenie

- rozhoduje o dočasnom užívaní stavby, či zmene jej užívania

- nariaďuje údržbu stavby, terénnych úprav a zariadení

- povoľuje, nariaďuje odstránenie stavieb a ich zmien

- rozhoduje o zastavení prác na stavbe

- rozhoduje o opatreniach na susednom pozemku alebo stavby

- vykonáva štátny stavebný dohľad

- prejednáva priestupky na stavebnom úseku

- nariaďuje obstaranie dokumentácie skutočného realizovania stavby

- vedie vyvlastňovacie konanie a vydáva vyvlastňovacie rozhodnutie príp. rozhodnutie o zriadení vecného bremena

- vydáva povolenia pre zriadenie a užívanie malého zdroja znečisťovania ovzdušia (MZZO)

• vydáva záväzné stanovisko k investičnej činnosti v obci

• zodpovedá zaplnenie úloh preneseného výkonu št. správy:

- na úseku životného prostredia

- v oblasti ochrany prírody a krajiny

- v oblasti vodného hospodárstva

- v oblasti dopravy

 

Je tajomník komisie pre oblasť životného prostredia a výstavby.

DOKUMENTY:

Rok 2022

pdfKoncoročná správa 2022 - odbor výstavby, VO a žiadosti o dotáciu620.90 KB09/01/2023, 19:02

 

Rok 2021

pdfKoncoročná správa 2021 - úsek výstavby, VO a žiadosti o dotáciu1.91 MB31/12/2021, 10:30

pdfKoncoročná správa 2021 - úsek prednostu OcÚ1.68 MB31/12/2021, 10:30

pdfKoncoročná správa 2021 - úsek výstavby, správy majetku a bytového hospodárstva627.12 KB31/12/2021, 10:30

 

Rok 2020

pdfKoncoročná správa 2020 - úsek výstavby, VO a žiadosti o dotáciu5.45 MB16/12/2020, 20:39

pdfKoncoročná správa 2020 - úsek prednostu OcÚ937.64 KB16/12/2020, 20:39

pdfKoncoročná správa 2020 - úsek výstavby, správy majetku a bytového hospodárstva414.41 KB16/12/2020, 20:39

 

Rok 2019

pdfSpráva o činnosti úseku výstavby a podané žiadosti o dotáciu za rok 2019698.06 KB15/12/2019, 20:43

pdfSpráva o činnosti úseku prednostu obecného úradu za rok 2019281.36 KB15/12/2019, 20:43

pdfSpráva o činnosti úseku koordinátora UoZ a nájomných bytov za rok 2018380.12 KB15/12/2019, 20:43

 

Rok 2018

pdfSpráva o činnosti úseku výstavby a podané žiadosti o dotáciu za rok 2018758.8 KB04/01/2019, 08:23

pdfSpráva o činnosti úseku prednostu obecného úradu za rok 2018281.56 KB04/01/2019, 08:23

pdfSpráva o činnosti úseku koordinátora UoZ a nájomných bytov za rok 2018684.98 KB04/01/2019, 08:23

 

Rok 2017

pdfSpráva o činnosti úseku výstavby a podané žiadosti o dotáciu628.11 KB11/01/2018, 12:39

pdfSpráva o činnosti úseku prednostu obecného úradu280.32 KB11/01/2018, 12:39

pdfSpráva o činnosti úseku koordinátora UoZ a nájomných bytov826.12 KB11/01/2018, 12:39

 

Rok 2016

pdfSpráva o činnosti úseku výstavby666.93 KB02/01/2017, 22:05

pdfSpráva o činnosti úseku prednostu obecného úradu215.18 KB02/01/2017, 22:05

 

Rok 2015

pdfSpráva o činnosti úseku výstavby406.99 KB28/02/2016, 15:29

pdfSpráva o činnosti úseku prednostu obecného úradu113.75 KB28/02/2016, 15:28

pdfSpráva o činnosti úseku koordinátora UoZ832.29 KB28/02/2016, 15:28 

Rok 2013
Správa o činnosti úseku výstavby TU
Správa o činnosti úseku prednostu obecného úradu TU

Rok 2011
Správa o činnosti úseku výstavby TU
Správa o činnosti úseku prednostu obecného úradu TU
Štatistika zo schôdzí Obecného zastupiteľstva vo Vysokej nad Kysucou TU

zskeuroregionregion kysuce logorrafarnostbeskydsko javornicka magistralamykysucemojekysuce vysoka nad kysucouteszeleny bodcaf logo