Nástroje pre uľahčenie prístupu

TEL: 0905 884 634
MAIL: obec@vysokanadkysucou.sk

Vyberte váš jazyk

thumb_liskoIng. Ján LISKO

 

 

 

 

Pracovná doba: Kontakt:
Pondelok - Piatok 7:15 – 15:15 hod.
Obedňajšia prestávka 11:15 - 11:45 hod.
Mob.: 0905 901 335

E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 
Prislúchajúca pracovná agenda:

Úsek poľnohospodárstva

• potvrdenia o vlastníctve a užívaní nehnuteľnosti

• osvedčenie o užívaní nehnuteľnosti

• osvedčenie o zápise do zoznamu SHR

• informácie o stave evidencie nehnuteľnosti v katastrálnom území obce, pravidelná aktualizácia údajov

• poskytovanie spracovaných údajov GIS

• vedenie mapových podkladov

• príprava podkladov a evidencia zaočkovaných psov

• vydávanie rybárskych lístkov

• Overovanie podpisov a odpisov fotokópií.

 

Úsek odpadového hospodárstva

• zabezpečovanie agendy, štatistických výkazov na úseku odpadového hospodárstva:

• Evidenčné listy odpadov

• štatistické výkazy, hlásenie o vzniku odpadu a nakladanie s ním

• štatistické ukazovatele množstva odpadu v obci

• BRO (zmluva, evidenčné listy)

• Zabezpečenie súhlasu na nakladanie s nebezpečným odpadom

• Komunikácia a riešenie problémov s OZV (Envipak)

• Komunikácia a riešenie problémov s TKO Semeteš

• Harmonogram zberov (OBJ, ELE, Osadový zber, papier)

 

Riadenie pracovníkov skupiny „R“ a pracovníkov na aktivačných prácach, absolventskej praxe

• zabezpečuje plnenie úloh na úseku požiarnej ochrany a BOZP

• zabezpečovanie žiadosti, zmlúv a výkazov pre úrad práce

• samostatné riadenie pracovníkov skupiny „R“, pracovníkov prijatých v rámci aktívnych programov UPSVaR (aktivačné práce, absolventská prax, dobrovoľnícka činnosť, spolupráca s úradom prace, hlásenie dochádzky....)

 

BOZP

• zabezpečenie školenia novoprijatých zamestnancov

• Zabezpečenie opakovaných školení

• Lekárske prehliadky novoprijatých zamestnancov

• Spolupráca s LIVONEC • OOPP pre R + THP + UPSVAR

• Základné zásady bezpečnej práce pri obsluhe (strojov, nástrojov)

• Revízne správy

- Budovy obecného úradu

- Detské ihrisko

- Polyfunkčné ihriská PHM

• Evidencia spotreby PHM vozidiel a mechanizmov v správe OcU

• GPS evidencia

• Mesačná evidencia

• Ročná evidencia o Evidencia spotreby PHM zložiek obce (DHZ HK, DHZ VnK)

• Smernica pre používanie vozidiel a mechanizmov

• Dohody o zverení a používaní vozidiel

• Kontrola stavu vozidiel, servis vozidiel

• Zhotovovanie videozáznamov a fotodokumentácie z prebiehajúcich prác a kultúrnych, športových a spoločenských podujatí konaných obcou Vysoká nad Kysucou

• Rozvoz stravy dôchodcom a sociálne odkázaným občanom

• Zverejňovanie zmlúv, ochrana osobných údajov, kontrola zmlúv

• Spolupráca so SEVAK o VK, VV

 

Tajomník komisie na ochranu verejného poriadku a požiarnictva

Zástupca zamestnancov pre „bezpečnosť"

 


DOKUMENTY:

Rok 2022

pdfKoncoročná správa 2022 - odbor poľnohospodárstva a odpadového hospodárstva504.73 KB09/01/2023, 19:02

pdfZrealizované drobné obecné práce v roku 2022117.32 KB09/01/2023, 19:02

 

Rok 2021

pdfKoncoročná správa 2021 - úsek poľnohospodárstva a odpadového hospodárstva511.49 KB31/12/2021, 10:30

pdfZrealizované drobné obecné práce v roku 2021113.92 KB31/12/2021, 10:30

 

Rok 2020

pdfKoncoročná správa 2020 - úsek poľnohospodárstva a odpadového hospodárstva497.79 KB16/12/2020, 20:39

pdfZrealizované drobné obecné práce v roku 2020117.94 KB16/12/2020, 20:39

 

Rok 2019

pdfSpráva o činnosti úseku poľnohospodárstva a odpadového hospodárstva za rok 2019522.74 KB15/12/2019, 20:43

pdfZrealizované drobné obecné práce v roku 2019119.76 KB15/12/2019, 20:43

 

Rok 2018

pdfSpráva o činnosti úseku poľnohospodárstva a odpadového hospodárstva za rok 2018544.43 KB04/01/2019, 08:23

pdfZrealizované drobné obecné práce v roku 2018112.07 KB04/01/2019, 08:23

 

Rok 2017

pdfSpráva o činnosti úseku poľnohospodárstva a odpadového hospodárstva502.03 KB11/01/2018, 12:39

pdfZrealizované drobné obecné práce v roku 2017111.51 KB11/01/2018, 12:39

 

Rok 2016

pdfSpráva o činnosti úseku poľnohospodárstva a odpadového hospodárstva481.29 KB02/01/2017, 22:05

pdfZrealizované drobné obecné práce v roku 2016156.85 KB02/01/2017, 22:05

 

Rok 2015

pdfSpráva o činnosti úseku poľnohospodárstva a odpadového hospodárstva576.17 KB28/02/2016, 15:28

pdfZrealizované drobné obecné práce v roku 201568.24 KB28/02/2016, 15:29

 

Rok 2013
Správa o činnosti úseku poľnohospodárstva TU

Rok 2011
Správa o činnosti úseku poľnohospodárstva TU 

zskeuroregionregion kysuce logorrafarnostbeskydsko javornicka magistralamykysucemojekysuce vysoka nad kysucouteszeleny bodcaf logo