Nástroje pre uľahčenie prístupu

TEL: 0905 884 634
MAIL: obec@vysokanadkysucou.sk

Vyberte váš jazyk

cudrakova webMgr. Simona CUDRÁKOVÁ

 


 

 

 Pracovná doba: Kontakt: 
 Pondelok - Piatok 7:15 – 15:15 hod.
Obedňajšia prestávka 11:15 - 11:45 hod.
Mob.: 0918 990 405
E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. 

 
Prislúchajúca pracovná agenda:

• Spolupráca s verejnými a neverejnými sociálnymi inštitúciami

• Posudky a Rozhodnutia o odkázanosti na SS

• Žiadosti o umiestnenie do domovov dôchodcov, domovov sociálnych služieb a ústavov pre mentálne postihnutých občanov.

• Poradenstvo, pomoc občanom, ktorí majú záujem o umiestnenie v ZpS a DSS

• Umiestňovanie osamelých alebo neprispôsobivých občanov do zariadení poskytujúce sociálne služby

• Opatrovateľská služba

• Súčinnosť pri žiadostiach o zaopatrovací príspevok

• Žiadosť o zabezpečenie SS - rozvoz obedov

• Sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela v rámci dohľadu

• Spolupráca s Detskými domovmi, tvorba úspor, realizácia hosťovských pobytov, účasť na prípadových konferenciách

• Osobitný príjemca – preberanie rodinných prídavkov a starobných dôchodkov

• Spolupráca s posúdiacim lekárom – Zdravotný posudok na účely posúdenia odkázanosti FO na pomoc inej osoby, sociálny posudok

• Práca v teréne za účelom pomoci občanom, ktorí sa nachádzajú v kolíznej životnej situácií (závislosť, problémové rodiny, strata bývania ...)

• Pohrebné náležitosti súvisiace s úmrtím osamelých občanov

• Koordinácia práce a poskytnutie súčinnosti úradom práce, súdom, polícií a pri výkone exekúcií

• Vypracovanie správ o povesti

• Vypracovanie správ o osobných, rodinných a majetkových pomeroch

• Spolupráca pri odbere potravinových a hygienických balíčkov, zabezpečuje výdaj potravinovej a hygienickej pomoci

• Práca s neprispôsobivými občanmi, vybavovanie osobných dokladov, sociálnych dávok a doprovod na lekárske vyšetrenie

• Vypracovanie podkladov pre jednorazovú výpomoc

• Spolupráca na príprave VZN a ostatných predpisov potrebných pre sociálnu oblasť (napr. Komunitný plán...)

• Správa obecných nájomných bytov

 

 

Je tajomníčkou Komisie pre oblasť sociálnu, bytovú a oblasť zdravotníctva.DOKUMENTY:

Rok 2022

pdfKoncoročná správa 2022 - odbor sociálnych vecí137.86 KB09/01/2023, 19:02

 

Rok 2021

pdfKoncoročná správa 2021 - úsek sociálnych vecí137.82 KB31/12/2021, 10:30

 

Rok 2020

pdfKoncoročná správa 2020 - úsek sociálnych vecí130.25 KB16/12/2020, 20:39

 

Rok 2019

pdfSpráva o činnosti úseku sociálnych vecí za rok 201965.30 KB15/12/2019, 20:43

 

Rok 2018

 

 

Rok 2017

pdfSpráva o činnosti úseku sociálnych vecí65.90 KB11/01/2018, 12:39

 

Rok 2016

pdfSpráva o činnosti úseku sociálnych vecí69.8 KB02/01/2017, 22:05

 

Rok 2015

pdfSprava o činnosti úseku sociálnych vecí66.93 KB28/02/2016, 15:29

 

Rok 2011
Sprava o činnosti úseku sociálnych vecí TU

zskeuroregionregion kysuce logorrafarnostbeskydsko javornicka magistralamykysucemojekysuce vysoka nad kysucouteszeleny bodcaf logo