Semeteš – miestna časť obce rozkladajúca sa v Javorníkoch prevažne na J a JV svahoch vrchu Galkovo 851 m a na SV svahoch vrchu Solisko 761 m. Sedlom medzi spomínanými kótami prechádza v n. v. 680 m štátna cesta č. II/541 spájajúca Turzovku s Bytčou.

thumb semetes mapa 

V kanonickej vizitácii farnosti vo Vysokej z r. 1798-1803 sa v hlave I. uvádza: Tento kostol je umiestnený takmer uprostred dediny, v skutočnosti však časť obyvateľstva Vysokej žije mimo obce, pretože sa cez hory a údolia rozprestiera až k hraniciam Moravy a tak osadníci z Kelčova s vrchármi v Opálenom a Zlomenej roztrúsení na sever sú dve aj pol hodiny ... vzdialení od kostola. Pokiaľ sa budeme držať uvedeného a názov Zlomená priradíme k dnešnej Zlámanej, tak severnejšie sa už rozprestiera len miestna časť Zátoka – uvádzaná v tejto vizitácii ako Opálené. Po konzultácii na okresnom múzeu v Čadci, kde majú sústredené historické názvy obcí a ich častí, sa však žiadny podobný výraz nenašiel.

thumb zlamana mapa