Vážení vlastníci nehnuteľností!
Obec Vysoká nad Kysucou v snahe vyjsť v ústrety aktuálnemu záujmu o trh nehnuteľností vám na tomto mieste ponúka priestor, kde môžete zverejniť svoj aktuálny záujem o predaj, kúpu či prenájom akejkoľvek nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v katastri obce Vysoká nad Kysucou.
Zverejnenie akejkoľvek ponuky či dopytu po nehnuteľnosti je BEZPLATNÉ! Svoju ponuku na odpredaj, alebo dopyt na kúpu či prenájom nehnuteľnosti môžete doručiť na Obecný úrad vo Vysokej nad Kysucou osobne, písomne alebo elektronicky spoločne aj možnou fotograficou prílohou.
Veríme, že vytvorením tejto služby ponúkame možným záujemcom na trhu s nehnuteľnosťami jeho zefektívnenie a hlavne sprehľadnenie v zameraní na kataster obce Vysoká nad Kysucou.

Momentálne nie je zverejnená žiadna požiadavka na kúpu.
Momentálne nie je aktuálna žiadna ponuka na prenájom.