Vývoj počtu obyvateľov obce v rokoch 1784 až 2001


Prvý oficiálny údaj o sčítaní ľudí v obci pochádza z roku 1784, kedy mala obec 3147 obyvateľov čo znamená, že podľa tohto údaju bola obec Vysoká nad Kysucou v tom čase druhá najväčšia obec (najviac obyvateľov 4832 mala obec Turzovka) v okrese Čadca. Dokonca obec mala o 531 obyvateľov viac ako Čadca. Tieto údaje však poskytujú obraz o počte obyvateľov v tej dobe ešte spoločne s časťou obce Makov. Do roku 1828 klesol počet obyvateľov na 2352 a obec klesla čo sa týka počtu obyvateľov na 7 miesto.

Súčasná bytová kultúra nesie stopy hospodársko-spoločenských vzťahov štyroch období – feudálneho, kapitalistického, socialistického a obdobia po roku 1989. Vývoj staviteľstva a bývanie v obci značne ovplyvňujú hospodársko-sociálne pomery a ich prerod v ňom súvisí s celkovou premenou hospodársko-spoločenskej štruktúry. Krajne nepriaznivé materiálne pomery boli hlavnou príčinou, že obyvateľstvo denne zápasiace o existenciu nemalo nijaké možnosti dosiahnuť zlepšenie úrovne bývania a až do prvej svetovej vojny sa muselo uskromňovať so starou tradičnou bytovou kultúrou.

Dopravné siete, ich orientácia, technická úroveň a hustota sú podmienky, ktoré sprostredkúvajú vzájomné vzťahy obce so susednými obcami ale tým i s celým regiónom Kysúc. Sú tak i predpokladom optimálneho teritoriálneho rozdelenia ekonomickej aktivity. Železničná a cestná doprava prepravuje podstatnú časť osôb, nákladov, pretože ostatné druhy dopravy zatiaľ nemajú väčší význam.