predstavuje Anton Opial

Určite sa vám stalo, že sa niekedy v rozhovore spomenul názov nejakej vysockej osady a vy ste konštatovali: „tak tam som nikdy v živote nebol“, „a to je kde“, alebo nejako podobne a zároveň možno vo vás skrslo pokušenie ísť sa tam niekedy pozrieť.

Nielen tým, ktorí sa v takejto situácii niekedy ocitli, ale všetkým vysočanom aj príležitostným návštevníkom obce ponúkame prostredníctvom tohto seriálu možnosť motivovať vaše súkromné či rodinné vychádzky do prírody na návštevu týchto sídiel, ktoré môžu byť práve teraz v dobe „vyžadovanej izolovanosti“ vhodným využitím voľného času. Začíname 1. júla 2020!

Vývoj počtu obyvateľov obce v rokoch 1784 až 2001


Prvý oficiálny údaj o sčítaní ľudí v obci pochádza z roku 1784, kedy mala obec 3147 obyvateľov čo znamená, že podľa tohto údaju bola obec Vysoká nad Kysucou v tom čase druhá najväčšia obec (najviac obyvateľov 4832 mala obec Turzovka) v okrese Čadca. Dokonca obec mala o 531 obyvateľov viac ako Čadca. Tieto údaje však poskytujú obraz o počte obyvateľov v tej dobe ešte spoločne s časťou obce Makov. Do roku 1828 klesol počet obyvateľov na 2352 a obec klesla čo sa týka počtu obyvateľov na 7 miesto.

Súčasná bytová kultúra nesie stopy hospodársko-spoločenských vzťahov štyroch období – feudálneho, kapitalistického, socialistického a obdobia po roku 1989. Vývoj staviteľstva a bývanie v obci značne ovplyvňujú hospodársko-sociálne pomery a ich prerod v ňom súvisí s celkovou premenou hospodársko-spoločenskej štruktúry. Krajne nepriaznivé materiálne pomery boli hlavnou príčinou, že obyvateľstvo denne zápasiace o existenciu nemalo nijaké možnosti dosiahnuť zlepšenie úrovne bývania a až do prvej svetovej vojny sa muselo uskromňovať so starou tradičnou bytovou kultúrou.

Dopravné siete, ich orientácia, technická úroveň a hustota sú podmienky, ktoré sprostredkúvajú vzájomné vzťahy obce so susednými obcami ale tým i s celým regiónom Kysúc. Sú tak i predpokladom optimálneho teritoriálneho rozdelenia ekonomickej aktivity. Železničná a cestná doprava prepravuje podstatnú časť osôb, nákladov, pretože ostatné druhy dopravy zatiaľ nemajú väčší význam.