Nástroje pre uľahčenie prístupu

TEL: 0905 884 634
MAIL: obec@vysokanadkysucou.sk

Vyberte váš jazyk

thumb_kubincovaEmília KUBINCOVÁ 

 

Pracovná doba: Kontakt:
Pondelok - Piatok 7:15 – 15:15 hod.
Obedňajšia prestávka 11:15 - 11:45 hod.
Mob.: 0918 990 406 
E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 
Prislúchajúca pracovná agenda:

• Vedenie účtovníctva a zostavovanie účtovnej závierky, výkazov o hospodárení a účtovných výkazov:

- evidencia a spracovanie prijatých a odoslaných faktúr

- spracovanie a zúčtovanie hotovostných pokladničných dokladov, bankových výpisov

- spracovanie rozpočtových opatrení

- vypracovanie žiadosti na poskytnutie dávky pre deti z rodín v hmotnej núdzi, na poskytnutie stravovania a za zakúpenie školských potrieb

- spracovanie mzdovej a personálnej agendy osôb zamestnaných na OcÚ

- spracovanie mzdovej a personálnej agendy osôb zamestnaných cez projekty ÚPSVaR

- spracovávanie mzdovej a personálnej agendy poslancov OZ

- vykonávanie ročných zúčtovaní daní

- odoslanie registračných a evidenčných listov dôchodkového poistenia a oznámení zamestnávateľa na zdravotnú poisťovňu

- spracovanie dohôd o vykonaní práce a dohôd o brigádnickej práci študentov

- odoslanie mesačných výkazov do sociálnej poisťovne, zdravotnej poisťovne, daňový úrad a doplnkovú dôchodkovú poisťovňu

- spracovanie štatistických a výkazov školstva a iných zúčtovaní

- vydanie potvrdení zamestnancom, poslancom OZ a inštitúciám

- podávanie žiadosti na ÚPSVaR na refundáciu mzdy a nákladov na zamestnávanie osôb cez projekty a na refundáciu nákladov na dobrovoľnícku činnosť

• Vedenie evidencie stravovania zamestnancov

• Zabezpečenie ekonomickej agendy pre voľby a prijaté transféry

• Kontroluje ekonomickú činnosť a účtovnú agendu pre základné školy, školské zariadenia:

- spracovanie žiadosti pre dohodovacie konania na dofinancovanie školstva

- vykonávanie zúčtovania cestovného a dobitie cestovných kariet deťom, ktoré prešli zo ZŠ Horný Kelčov do základnej školy v ústredí obce

- sledovanie plnenia povinnej školskej dochádzky detí s trvalým pobytom v našej obci, ktoré navštevujú školy v iných obciach

 

Ostatné činnosti

• Overovanie podpisov a odpisov fotokópií

• Výber hotovosti za správne poplatky.

 

DOKUMENTY:

Rok 2022

pdfKoncoročná správa 2022 - odbor financií a školstva415.52 KB09/01/2023, 19:02

 

Rok 2021

pdfKoncoročná správa 2021 - úsek financií a školstva413.95 KB31/12/2021, 10:30

 

Rok 2020

pdfKoncoročná správa 2020 - úsek financií a školstva414.41 KB16/12/2020, 20:39

 

Rok 2019

pdfSpráva o činnosti úseku financií a školstva za rok 2019750.44 KB15/12/2019, 20:43

 

Rok 2018

pdfSpráva o činnosti úseku financií a školstva za rok 2018750.17 KB04/01/2019, 08:23

 

Rok 2017

pdfSpráva o činnosti úseku financií a školstva746.22 KB11/01/2018, 12:39

 

Rok 2016

pdfSpráva o činnosti úseku školstva754.73 KB02/01/2017, 22:05

 

Rok 2015

pdfSpráva o činnosti úseku školstva602.8 KB28/02/2016, 15:29

 

Rok 2013
Správa o činnosti úseku školstva TU

Rok 2011

Správa o činnosti úseku školstva TU

zskeuroregionregion kysuce logorrafarnostbeskydsko javornicka magistralamykysucemojekysuce vysoka nad kysucouteszeleny bodcaf logo