thumb obrucky bitalaTok rokov zlatý je, keď láska je v ňom, hoc roky mladé nevrátia sa spiatky

ako prúd čarovných bystrín k prameňom života.

15. jún 2022 bol pre manželov Rudolfa a Oľgu Bittalovcov z Novej kolónie výnimočný. Práve v tento deň pred päťdesiatimi rokmi si povedali svoje „ÁNO“. Prešli dlhú spoločnú cestu a celým týmto úsekom života ich spájala predovšetkým vzájomná úcta, láska a porozumenie.

thumb kytica laskyStarosta obce Mgr. Anton Varecha s referentkou z úseku knižnice a kultúry Monikou spoločne navštívili 5 domácnosti spoluobčanov, ktorí oslávili v mesiacoch január a február svoje krásne životné jubileá.
Boli nimi:
pani Mária Krasuľová – 80 rokov
pán Ján Závodník – 85 rokov
pani Mária Vavricová – 90 rokov
pani Mária Cipková - 90 rokov
pán Mgr. Pavol Kužma – 80 rokov

zlate obrucky kamLáska, ktorá zvíťazila, tá nám kvitla ako kvet,
žila v nás ako vzácna sila, tú nám môžu závidieť.

ZLATÁ SVADBA, ktorú dňa 20. 01. 2022 oslávili manželia Ladislav a Ľudmila Kamenárovci z Nižného Kelčova je symbolom dlhého spolunažívania dvoch životných partnerov, je skvostnou spomienkou na deň uzavretia manželstva. Práve v tento deň pred päťdesiatimi rokmi si povedali svoje „ÁNO“. Prešli dlhú spoločnú cestu a celým týmto úsekom života ich spájala predovšetkým vzájomná úcta, láska a porozumenie.

thumb obrucky banetkaKedysi ste si prstienky dali a už je to pár rokov.
Večnú lásku ste si sľubovali a ten sľub nikdy nezobrali ste späť.
Tak ako kedysi, tak aj dnes Vám v srdci zvony znejú.
A šťastie, lásku k Vášmu výročiu Vám želáme.
Všetko najlepšie do ďalších spoločných rokov.

Polstoročie uplynulo 13. januára 2022 od slávnostnej chvíle, keď vykročili na spoločnú cestu životom manželia Milan a Helena Banetkovci z Varechovského potoka. Míľnik, na ktorom je vyznačená zlatá päťdesiatka, nie je zástavkou všednou a každodennou, ale dôstojnou a sviatočnou.

thumb jubilanti novemberIMG 7850Život človeka je poskladaný z mnohých malých dní, ktoré prinášajú svoje radosti aj bežné starosti. Z času na čas však príde v živote každého človeka deň, ktorý je niečím výnimočný, je dôležitý. Týchto dní je v ľudskom živote niekoľko a uchovávajú sa v pamäti až do konca. Jedným z takýchto dní bol 23. november 2021, kedy sa veľmi krásneho a vzácneho životného jubilea 98 rokov dožil pán Štefan Kavalek z Vysokej nad Kysucou – Nižného konca. Stal sa tak najstarším občanom žijúcim v našej obci.

thumb jesena kytica V pondelok 22. novembra 2021 starosta obce Mgr. Anton Varecha spolu s pracovníčkou na úseku knižnice a kultúry Monikou Perďochovou navštívili 4 domácnosti našich spoluobčanov, ktorí oslávili v mesiaci november okrúhle životné jubileá. Boli nimi:
pán Jozef Vráblik - 80 rokov
pán Ján Beňo - 91 rokov
pán Pavol Duchoň - 90 rokov
pani Mária Miníková - 92 rokov

thumb kondolencna listina IMG 7803Slovenskými médiami v pondelok 8. novembra 2021 vo večerných hodinách zarezonovala správa o úmrtí akademického maliara, grafika, ilustrátora, sochára a slovenského umelca Miroslava Cipára, ktorý je rodákom z Vysokej nad Kysucou. Smutná správa sa hlboko dotkla i jeho rodiska. Obec Vysoká nad Kysucou i jeho rodáci vyjadrujú smútiacej rodine hlbokú účasť a úprimnú sústrasť nad jeho úmrtím.
Pre širokú verejnosť obec Vysoká nad Kysucou umiestnila pred dielo Miroslava Cipára vo výstavných priestorov vestibulu obecného úradu Kondolenčnú listinu, v ktorej môže široká verejnosť vyjadriť svoju účasť a úprimnú sústrasť nad úmrtím akademického maliara Miroslava Cipára.
Kondolenčná listina bude verejnosti dostupná v pracovných dňoch od 09. novembra 2021 v čase od 7:15 hod. do 15:15 hod.

thumb jesena kytica2 Starosta obce Mgr. Anton Varecha spolu s referentkou na úseku  knižnice a kultúry Monikou Perďochovou navštívili pána PaedDr. Michala Findru, ktorý oslávil v mesiacoch júl svoje krásne životné jubileum 80 rokov. 
Zároveň referentka na úseku knižnice a kultúry Monika Perďochová navštívila 4 domácnosti  spoluobčanov, ktorí oslávili v mesiacoch august, september a október svoje životné jubileá.

thumb obrucky mrkvaAko víchor sa čas a roky prehnali a zlaté slnce svieti z päťdesiatky spoločných krokov ciest, šťastia i úskalí života.

28. október 2021 bol pre manželov Jozefa a Máriu Mrkvovcov z Vyšného Kelčova výnimočný. Práve v tento deň pred päťdesiatimi rokmi si povedali svoje „ÁNO“. Prešli dlhú spoločnú cestu a celým týmto úsekom života ich spájala predovšetkým vzájomná úcta, láska a porozumenie.