thumb obrucky tichyLen s láskou v ďalších rokov vedno pôjdeme cestou ciest,

na tej ceste platí jedno, že nás naša láska bude viesť.

16. september 2021 bol pre manželov Máriu a Viliama Tichých z Ústredia výnimočný. Práve v tento deň pred päťdesiatimi rokmi si povedali svoje „ÁNO“. Prešli dlhú spoločnú cestu a celým týmto úsekom života ich spájala predovšetkým vzájomná úcta, láska a porozumenie.

thumb obrucky kuboskovciAko víchor sa čas a roky prehnali a zlaté slnce svieti z päťdesiatky spoločných krokov ciest, šťastia i úskalí života.

Svoje krásne životné jubileum ZLATÚ SVADBU oslávili dňa 09. septembra 2021 manželia Ján a Veronika Kuboškovci z Vysokej nad Kysucou – Vyšného konca. Päťdesiat rokov v manželstve je päťdesiatkrát 365 spoločných dní, so všetkým, čo k tomu patrí hory a údolia, nádeje a sklamania, radosť i smútok. Päťdesiat rokov spoločného života znamená 18 262 dní spolužitia v láske. Polstoročie spoločného života je udalosťou, ktorej oslava je dopriata iba máloktorým manželským párom. Prešli dlhú spoločnú cestu a celým týmto úsekom života ich spájala predovšetkým vzájomná úcta, láska a porozumenie.

thumb obrucky odnogaLen s láskou v ďalších rokov vedno pôjdeme cestou ciest,

na tej ceste platí jedno, že nás naša láska bude viesť.

Zlatá svadba – vzácna spomienka na 14. august 1971, keď na spoločnú cestu vykročili manželia Ľudmila a Jozef Odnogovci z Novej kolónie. Život im počas spoločne prežitých rokov nadelil všetko čo mal, dal im zdravie, šťastie, radosť, lásku, no a občas i žiaľ. Spolu prežili 50 rokov vernosti, porozumenia, lásky a obety.

thumb obrucky kolenickaTok rokov zlatý je, keď láska je v ňom,

hoc roky mladé nevrátia sa spiatky

ako prúd čarovných bystrín k prameňom života.

Polstoročie uplynulo od 12. augusta 1971, keď vykročili na spoločnú cestu životom manželia Ľudmila a Jozef Koleničkovci zo Širokého mosta. Míľnik, na ktorom je vyznačená zlatá päťdesiatka, nie je zástavkou všednou a každodennou, ale dôstojnou a sviatočnou.

thumb obrucky kupsoTok rokov zlatý je, keď láska je v ňom,

hoc roky mladé nevrátia sa spiatky ako prúd čarovných bystrín k prameňom života.

Svoje krásne životné jubileum Zlatú svadbu oslávili dňa 22. 07. 2021 manželia Emília a Ľubomír Kupšovci z Ústredia. Päťdesiat rokov v manželstve je päťdesiatkrát 365 spoločných dní, so všetkým, čo k tomu patrí hory a údolia, nádeje a sklamania, radosť i smútok.

thumb letna kyticaStarosta obce Mgr. Anton Varecha s referentkou úseku obecnej knižnice a kultúry Monikou Perďochovou spoločne navštívili 3 domácnosti spoluobčanov, ktorí oslávili v mesiaci jún svoje okrúhle životné jubileá. Boli nimi:

pán Anton Janetka – 80 rokov

pani Anna Rekšáková – 80 rokov

pani Anna Janitová – 80 rokov

thumb kytica ruzi ruzovePracovníčka na úseku knižnice a kultúry Monika Perďochová navštívila v mesiaci apríl p. Annu Gavlákovú, ktorá oslávila svoje krásne životné jubileum 91 rokov. V máji navštívila domácnosti p. Márie Bavlšíkovej a p. Antónie Liskovej, ktoré oslávili taktiež okrúhle životné jubileá 90 rokov a 80 rokov.

thumb semetes2021 DSC 5814Pred 76 rokmi bol 20. apríl zdanlivo rovnakým dňom ako mnohé iné. Vtedy, v roku 1945 bol piatok, vodca nemeckej ríše Adolf Hitler oslavoval narodeniny a začínal sa ďalší jarný deň. Chlapi sa chystali orať, kravy boli na pastve a do osady Semeteš patriacej do obce Vysoká nad Kysucou - prišla vojna!

Možno niektorí z obyvateľov videli skupinu prechádzajúcich vojakov posluhujúcich nemeckému Wermachtu dúfajúc, že prejdú a zasa bude dobre, ale náhly výbuch nastraženej nášľapnej míny v okamihu sekundy navždy zmenil ich osudy. Nie osudy vojakov či partizánov, ale osudy obyčajných ľudí!

thumb obrucky kubinaAko víchor sa čas a roky prehnali a zlaté slnce svieti z päťdesiatky spoločných krokov ciest, šťastia i úskalí života.

15. apríl 2021 bol pre manželov Jána a Emíliu Kubinovcov z Nižného konca výnimočný. Práve v tento deň pred päťdesiatimi rokmi si povedali svoje „ÁNO“. Prešli dlhú spoločnú cestu a celým týmto úsekom života ich spájala predovšetkým vzájomná úcta, láska a porozumenie.