thumb Florian2022 DSC00372V nedeľu 8. mája 2022 hasiči z DHZ Horný Kelčov i DHZ Vysoká nad Kysucou spoločne oslávili svoj deň svätou omšou v kostole Božského srdca Ježišovho vo Vyšnom Kelčove, ktorú celebroval pán farár Mgr. František Mikuláš. Po covidovej prestávke si tak v sviatočnom sprievode, v slávnostných uniformách a so zástavami uctili pamiatku sv. Floriána.

thumb IMG 20211002 140710V sobotu 02. 10. 2021 v reštaurácií Požiarnik členovia DHZ Horný Kelčov zhodnotili prácu za uplynulé roky. Výročná členská schôdza sa konala za dodržiavania aktuálnych Covid opatrení - prítomných bolo 40 členov, hostia z DHZ Vysoká nad Kysucou a starosta obce Vysoká nad Kysucou Mgr. Anton Varecha.

Prítomní si činnosť DHZ za rok 2020 a 2021 mohli pozrieť prostredníctvom viedeoprezentácie, ktorú spracoval Ladislav Ďurčanský a Ján Ďurčanský. Videoprezentáciu si môžete pozrieť nižšie.

thumb IMG 20210902 081913Svoju pripravenosť a akcie schopnosť dokázali členovia DHZ Horný Kelčov opäť vo štvrtok 2. septembra 2021. Na základe požiadavky starostu obce zrealizovali pod vedením veliteľa zboru Milana Pivka technický zásah, počas ktorého orezali vŕby zasahujúce do pravého jazdného pruhu cesty II/2022 vedúcej do Vyšného Kelčova. Tie sa v dôsledku podmytia koreňového systému Kelčovským potokom naklonili a svojimi hrubými konármi ohrozovali prechádzajúce vozidlá pričom hrozilo i ich vyvrátenie. Odpílené konáre a časti kmeňov hasiči dočasne odložili za krajnicu cesty odkiaľ ich zamestnanci obce odvezú.

thumb IMG 20200825 151418K technickému zásahu boli privolaní členovia DHZ Horný Kelčov dňa 26 augusta 2020. Jednalo sa o spadnutú vŕbu, ktorá sa v časti Vyšný Kelčov - Rieka zlomila a ostala visieť na telekomunikačných kábloch. Nakoľko jej lokácia v podmáčanom teréne neumožňovala privolanie vysokozdvižnej plošiny, členovia DHZ Horný Kelčov pod vedením veliteľa Milana Pivku začali s jej odstraňovaním za pomoci rebríkov. Vďaka ich profesionalite a odbornosti sa zlomenú vŕbu podarilo odstrániť bez spôsobenia akýchkoľvek škôd.

thumb IMG 20200604 174445I keď dochádza k uvoľňovaniu prijatých protiepidemiologických opatrení a náš život sa postupne vracia k tomu spred vypuknutím epidémie, postupne začíname pociťovať dôsledky nastupujúcich ekonomických dopadov a to i v zdanlivo zanedbateľných veciach. Jednou takou je i pozastavenie možnosti využívania pracovníkov prijatých prostredníctvom dotačných schém ÚPSVaR Čadca. Obec takto prijatých pracovníkov využívala na rôzne drobné komunálne práce, avšak v dôsledku prijatých opatrení Vládou SR a alokáciou finančných prostriedkov už to aktuálne nie je možné.

thumb ivecoHK 006Získanie novej techniky je pre každý dobrovoľný hasičský zbor historickou a radostnou udalosťou, ktorá sa istotne zaznamenáva i do kroniky zboru. Takýmto historickým dňom bol DHZ Horný Kelčov i piatok 22. 5. 2020. Predseda DHZ Horný Kelčov Ing. Ľubomír Pavlík spoločne s veliteľom Milanom Pivkom a ďalšími členmi zboru sa zúčastnili slávnostného odovzdávania nových hasičských vozidiel Iveco Daily.

thumb clenska schodza DHZHK2020 008Členovia DHZ Horný Kelčov zhodnotili svoju ročnú prácu na Výročnej členskej schôdzi dobrovoľného hasičského zboru Horný Kelčov, ktorá sa konala v sobotu 29. 02. 2020 v reštaurácii Požiarnik vo Vyšnom Kelčove.

thumb mdd HK 2019 047Keďže tento rok sa v sobotu 1. júna 2019 prelínal medzinárodný deň detí a váľanie mája spojené s drevorubačskou súťažou, rozhodli sa hasiči z Kelčova spojiť všetko a vytvoriť tak deň plný zážitkov. Už o 12tej hodine sa areál pri bývalej ZŠ Horný Kelčov zaplnil tými najmenšími občanmi v počte 62 detí. V úvode sa deťom prihovorili predseda DHZ Horný Kelčov Ing. Ľubomír Pavlík a Ján Ďurčanský popriali im veľa síl k plneniu disciplín a aby prežili ten najkrajší deň detí.

thumb hasicsky ples2019 048V sobotu 27. 04. 2019 hasiči z Horného Kelčova, Vysokej, Turzovky a Makova vymenili zásahové obleky za slávnostné uniformy. Všetkým pozvaným sa prihovoril Ing. Ľubomír Pavlík predseda DHZ Horný Kelčov. Na začiatku plesu vystúpili členovia DHZ Horný Kelčov so svojim tanečným umením, na ktoré sa pripravovali podľa časových možnosti. Počas celého tanca znel neutíchajúci potlesk.