thumb IMG 20200825 151418K technickému zásahu boli privolaní členovia DHZ Horný Kelčov dňa 26 augusta 2020. Jednalo sa o spadnutú vŕbu, ktorá sa v časti Vyšný Kelčov - Rieka zlomila a ostala visieť na telekomunikačných kábloch. Nakoľko jej lokácia v podmáčanom teréne neumožňovala privolanie vysokozdvižnej plošiny, členovia DHZ Horný Kelčov pod vedením veliteľa Milana Pivku začali s jej odstraňovaním za pomoci rebríkov. Vďaka ich profesionalite a odbornosti sa zlomenú vŕbu podarilo odstrániť bez spôsobenia akýchkoľvek škôd.

thumb IMG 20200604 174445I keď dochádza k uvoľňovaniu prijatých protiepidemiologických opatrení a náš život sa postupne vracia k tomu spred vypuknutím epidémie, postupne začíname pociťovať dôsledky nastupujúcich ekonomických dopadov a to i v zdanlivo zanedbateľných veciach. Jednou takou je i pozastavenie možnosti využívania pracovníkov prijatých prostredníctvom dotačných schém ÚPSVaR Čadca. Obec takto prijatých pracovníkov využívala na rôzne drobné komunálne práce, avšak v dôsledku prijatých opatrení Vládou SR a alokáciou finančných prostriedkov už to aktuálne nie je možné.

thumb ivecoHK 006Získanie novej techniky je pre každý dobrovoľný hasičský zbor historickou a radostnou udalosťou, ktorá sa istotne zaznamenáva i do kroniky zboru. Takýmto historickým dňom bol DHZ Horný Kelčov i piatok 22. 5. 2020. Predseda DHZ Horný Kelčov Ing. Ľubomír Pavlík spoločne s veliteľom Milanom Pivkom a ďalšími členmi zboru sa zúčastnili slávnostného odovzdávania nových hasičských vozidiel Iveco Daily.

thumb clenska schodza DHZHK2020 008Členovia DHZ Horný Kelčov zhodnotili svoju ročnú prácu na Výročnej členskej schôdzi dobrovoľného hasičského zboru Horný Kelčov, ktorá sa konala v sobotu 29. 02. 2020 v reštaurácii Požiarnik vo Vyšnom Kelčove.

thumb mdd HK 2019 047Keďže tento rok sa v sobotu 1. júna 2019 prelínal medzinárodný deň detí a váľanie mája spojené s drevorubačskou súťažou, rozhodli sa hasiči z Kelčova spojiť všetko a vytvoriť tak deň plný zážitkov. Už o 12tej hodine sa areál pri bývalej ZŠ Horný Kelčov zaplnil tými najmenšími občanmi v počte 62 detí. V úvode sa deťom prihovorili predseda DHZ Horný Kelčov Ing. Ľubomír Pavlík a Ján Ďurčanský popriali im veľa síl k plneniu disciplín a aby prežili ten najkrajší deň detí.

thumb hasicsky ples2019 048V sobotu 27. 04. 2019 hasiči z Horného Kelčova, Vysokej, Turzovky a Makova vymenili zásahové obleky za slávnostné uniformy. Všetkým pozvaným sa prihovoril Ing. Ľubomír Pavlík predseda DHZ Horný Kelčov. Na začiatku plesu vystúpili členovia DHZ Horný Kelčov so svojim tanečným umením, na ktoré sa pripravovali podľa časových možnosti. Počas celého tanca znel neutíchajúci potlesk.

thumb vcs HK 2019 004V sobotu 16. 02. 2019 sa členovia DHZ Horný Kelčov a pozvaní hostia netradične stretli pred zrekonštruovanou budovou hasičskej zbrojnice vo Vyšnom Kelčove. Po privítaní hostí a príhovore starostu obce Vysoká nad Kysocu Mgr. Anton Varecha, ktorý podrobne opísal priebeh všetkých zrealizovaných prác, nastala pre hasičov dlho očakávaná chvíľa slávnostného požehnania zrekonštruovanej budovy v rámci realizácie projektu „Obnova, zníženie energetickej náročnosti budovy DHZ Horný Klečov“.

thumb tfa 2018 anton dorast zeny muzi 040V sobotu 13.10.2018 sa v hasičskom areály vo Vyšnom Kelčov stretlo 55 detských hasičov, 48 dospelých hasičov a 8 hasičských družstiev. Organizátori 3. ročníka Železného hasiča o Putovný pohár starostu obce Vysoká nad Kysucou si na plecia naložili viac a zorganizovali 1. ročník Detského železného hasiča a XII. ročník Nočnej hasičskej súťaže o Drevené poháre DHZ Horný Kelčov.

thumb IMG 8379Tradíciu pálenia "Jánskych ohňov" sa snaží udržiavať i DHZ Horný Kelčov. Niekoľko zanietených členov pod vedením Milana Pivku sa postaralo o to, aby “hojana" tento rok stála i v hasičskom areáli.
“Jánska noc” prilákala množstvo návštevníkov no a tmy sa najviac nevedeli dočkať deti – veď jej príchod znamenal, že všetci sa budú môcť pokochať na kráse horiacej vatry …