thumb vcs HK 2019 004V sobotu 16. 02. 2019 sa členovia DHZ Horný Kelčov a pozvaní hostia netradične stretli pred zrekonštruovanou budovou hasičskej zbrojnice vo Vyšnom Kelčove. Po privítaní hostí a príhovore starostu obce Vysoká nad Kysocu Mgr. Anton Varecha, ktorý podrobne opísal priebeh všetkých zrealizovaných prác, nastala pre hasičov dlho očakávaná chvíľa slávnostného požehnania zrekonštruovanej budovy v rámci realizácie projektu „Obnova, zníženie energetickej náročnosti budovy DHZ Horný Klečov“.

thumb tfa 2018 anton dorast zeny muzi 040V sobotu 13.10.2018 sa v hasičskom areály vo Vyšnom Kelčov stretlo 55 detských hasičov, 48 dospelých hasičov a 8 hasičských družstiev. Organizátori 3. ročníka Železného hasiča o Putovný pohár starostu obce Vysoká nad Kysucou si na plecia naložili viac a zorganizovali 1. ročník Detského železného hasiča a XII. ročník Nočnej hasičskej súťaže o Drevené poháre DHZ Horný Kelčov.

thumb IMG 8379Tradíciu pálenia "Jánskych ohňov" sa snaží udržiavať i DHZ Horný Kelčov. Niekoľko zanietených členov pod vedením Milana Pivku sa postaralo o to, aby “hojana" tento rok stála i v hasičskom areáli.
“Jánska noc” prilákala množstvo návštevníkov no a tmy sa najviac nevedeli dočkať deti – veď jej príchod znamenal, že všetci sa budú môcť pokochať na kráse horiacej vatry …

thumb florian2018 019V nedeľu 6. mája 2018 hasiči z DHZ Horný Kelčov i DHZ Vysoká nad Kysucou spoločne oslávili svoj deň svätou omšou v kostole Božského srdca Ježišovho vo Vyšnom Kelčove, ktorú celebroval správca farnosti Mgr. Juraj Bunčiak.

thumb hasici ples2018 031V sobotu 28.04.2018 hasiči z Horného Kelčova, Vysokej, Bytče a Púchova vymenili zásahové obleky za slávnostné uniformy. Medzi pozvanými hosťami nechýbal starosta obce Vysoká nad Kysucou Mgr. Anton Varecha s manželkou, predseda územného výboru DPO SR v Čadci Miroslav Koza s manželkou, členka revíznej komisie DPO SR v Čadci Janka Červínková, veliteľ DPO SR v Čadci Ladislav Šimašek a členovia územného výboru DPO SR v Čadci Marta Balošáková, Mgr. Vladimír Kulas, František Hulák a Marián Šustek.

thumb 60 vyrocie DHZ Horny kelcov 124Členovia DHZ Horný Kelčov sa opäť po roku stretli, aby hodnotili svoju ročnú prácu a oslávili 60-té výročie založenia zboru. Netradične sa VČS a oslavy presunuli do priestorov Kultúrneho domu vo Vysokej nad Kysucou.

thumb zelezny hasic2017 049Druhý ročník netradičnej hasičskej súťaže O putovný pohár starostu obce Vysoká nad Kysucou sa konal 30. 09. 2017 vo Vyšnom Kelčove. Hasiči a hasičky prišli  na netradičnú súťaž v silovom hasičskom viacboji tvz. TFA: Modifikácia disciplíny TFA – je simulácia zásahovej činnosti v zásahovom odeve pre hasičov so vzduchovým dýchacím prístrojom ako záťaž pre kategóriu MUŽI, ŽENY, JUNIORI.

thumb nocna sutaz hasici2017 021Sobota 02. 09. 2017 bola výnimočná - konal sa 11. ročník Nočnej hasičskej súťaže o Drevené poháre DHZ Horný Kelčov a spoločnosti A&T Group a.s.. Súťaže sa zúčastnilo 27 družstiev.

Nechýbali ani hostia: starosta obce Vysoká nad Kysucou Mgr. Anton Varecha, Predseda Územného výboru DPO SR v Čadci Miroslav Koza a tajomníčka Marta Balošáková

thumb hasici detom2017 073Medzinárodný deň detí je pre ne špeciálnym sviatkom. V prvom rade symbolizuje dôležitosť týchto malých a krehkých bytostí, cieľom MDD je urobiť deťom radosť, darovať im ešte viac svojej lásky i času a povedať im, aké sú výnimočné. Celosvetovo oslavujú MDD 1. júna vo vyše 21 krajinách. Na Slovensku sa slávi od roku 1952. Myšlienka Medzinárodného dňa detí vznikla na Svetovej konferencii pre blaho detí.