V zmysle zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov zriaďuje obec Vysoká nad Kysucou na webovom sídle svoj „Profil verejného obstarávateľa“, v ktorom bude uverejňovať informácie týkajúce sa verejného obstarávania.
Verejný obstarávateľ: Obec Vysoká nad Kysucou
Sídlo: Ústredie 215, 023 55 Vysoká nad Kysucou
Štatutárny zástupca: Mgr. Anton Varecha – starosta obce
Bankové spojenie: VÚB a.s.
Číslo účtu: 11821322/0200
IČO: 00314340
DIČ: 2020553326
Telefón: +421 (0) 41/42 04 160
Fax: +421  (0)41/42 04 160
www: www.vysokanadkysucou.sk
email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

V zmysle zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov zriaďuje Obec Vysoká nad Kysucou na webovom sídle svoj „Profil verejného obstarávateľa“, v ktorom bude uverejňovať informácie týkajúce sa verejného obstarávania. 

Verejný obstarávateľ: Obec Vysoká nad Kysucou
Sídlo: Ústredie 215, 023 55 Vysoká nad Kysucou
Štatutárny zástupca: Mgr. Anton Varecha – starosta obce
Bankové spojenie: VÚB a.s.
Číslo účtu: 11821322/0200
IČO: 00314340
DIČ: 2020553326
Telefón: +421 (0) 41/42 04 160
Fax: +421  (0)41/42 04 160
www: www.vysokanadkysucou.sk 
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

AKTUÁLNE VÝZVY:

 

Predmetom zákazky je zabezpečenie služieb odborných umelcov k malému projektu s názvom: „Ružencovou cestou spoločne do sveta“, ktorý bol schválený na realizáciu v rámci výzvy na predkladanie projektových žiadostí v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika – Fond malých projektov. Prioritná os: „Rozvoj miestnych iniciatív“. Dielo bude osadené v zmysle technického nákresu, ktorý tvorí Prílohu č. 3 tejto Výzvy.

pdfVýzva na predloženie cenovej ponuky na verejné obstarávanie zákazky "Umelecké služby"955.86 KB21/01/2022, 11:00

pdfPríloha č. 3: Technický nákres4.53 MB21/01/2022, 11:01

Obec Vysoká nad Kysucou ako verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní - ZVO“) týmto zverejňuje Výzvu na predloženie cenovej ponuky na verejné obstarávanie zákazky „Rozhýbme deti a mládež“ – DETSKÉ IHRISKO PRI MATERSKEJ ŠKOLE.

 

pdfVýzva na predloženie cenovej ponuky na predmet zákazky s názvom: „ROZHÝBME DETI A MLÁDEŽ“ - DETSKÉ IHRISKO PRI MATERSKEJ ŠKOLE766.22 KB06/09/2019, 14:00

docPríloha č. 1 k Výzve na predloženie cenovej ponuky na predmet zákazky s názvom: „ROZHÝBME DETI A MLÁDEŽ“ - DETSKÉ IHRISKO PRI MATERSKEJ ŠKOLE + Výkaz výmer52.5 KB06/09/2019, 14:19

Projektová dokumentácia:

pdfTechnická správa k projektovej dokumentácii375.80 KB06/09/2019, 14:20

pdfSituácia širších vzťahov140.26 KB06/09/2019, 14:20

pdfSituácia širších vzťahov62.44 KB06/09/2019, 14:20

pdfHerné prvky detského ihriska176.13 KB06/09/2019, 14:20

pdfVizualizácia herného prvku - Dvojvežová zostava so šmýkačkou, lanovým mostíkom, lezeckou stenou a lanovom stenou374.28 KB06/09/2019, 14:20

pdfVizualizácia herného prvku - Prevažovacia hojdačka224.95 KB06/09/2019, 14:20

pdfVizualizácia herného prvku - Šplhacia zostava (ako príklad je uvedený hroch)251.31 KB06/09/2019, 14:20

pdfVizualizácia herného prvku - Kolotoč so sedením a volantom275.91 KB06/09/2019, 14:20

Obec Vysoká nad Kysucou zverejňuje v súlade s §9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní realizované zákazky s nízkou hodnotou v kalendárnom roku 2013.

Obec Vysoká nad Kysucou zverejňuje v súlade s § 102 ods. 4 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní realizované zákazky s nízkou hodnotou v kalendárnom roku 2012.