Nástroje pre uľahčenie prístupu

TEL: 0905 884 634
MAIL: obec@vysokanadkysucou.sk

Vyberte váš jazyk

Zajacová webNikola ZAJACOVÁ

 

  

Pracovná doba: Kontakt:
Pondelok - Piatok 7:15 – 15:15 hod.
Obedňajšia prestávka 11:15 - 11:45 hod.
Mob.: 0918 990 407
E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.   

 
Prislúchajúca pracovná agenda:

Matrika:

• zápisy do knihy narodení, úmrtí a knihy manželstiev,

• výpisy z matrík,

• podklady pre uzavretie manželstva v cudzine,

• zápisy o určení otcovstva súhlasným vyhlásením,

• rozhodnutia o zmene priezviska,

• zmocnenia k uzavretiu manželstva,

• zápisy narodení, sobášov a úmrtí do Osobitnej matriky Bratislava.,

• dodatočné záznamy do matriky ako sú napr. rozvody, zmena mena, priezviska a pod.

• mesačné štatistické hlásenia na Okresný súd, evidenciu obyvateľov, Daňový úrad, Štatistický úrad, Register trestov Bratislava, Sociálnu poisťovňu, Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou,

• Vydávanie potvrdení, týkajúcich sa matričnej agendy.

• Matrika sa vedie okrem písomnej formy do matrík aj v programe CISMA

• Centrálny informačný systém matrík. Matriky sú prepojené v rámci celej SR. Do CIZMY sa zapisujú aj staré záznamy úmrtí, manželstiev, narodení, rozvodov, zmeny priezvisk po rozvode a pod.

 

Evidencia obyvateľov

• Evidencia obyvateľov, prihlásenie a odhlásenie pobytu trvalého i prechodného, narodenie detí, zomretie občanov.

• Sčítanie obyvateľov, domov, bytov a ostatných sčítaní podľa poverenia štatistického úradu.

• Potvrdenia o pobyte občanov, potvrdenia o stave, rozhodnutia o pridelení súpisných čísiel, listiny o pridelení súpisných čísiel, rozhodnutia o zrušení pobytu, potvrdenie ožití pre Českú správu sociálneho zabezpečenia Praha.

• Evidencia obyvateľov sa vedie manuálne, na prihlasovacích a odhlasovacích lístkoch a tiež v programe KORVIN.

• Nový program REGOB – register obyvateľov v rámci celej SR, Centrálnu ohlasovňu. Obec pracuje aj v programe Register adries, kde sa jedná o vedenie súpisných čísiel všetkých stavieb v obci.

• Program IOM – Integrované obslužné miesto, kde sa vydávajú Listy vlastníctva, Odpisy a Výpisy registra trestov a Výpisy z obchodného registra.

• Do tohto úseku patria aj práce spojené s konaním všetkých volieb. Pokladňa Matriky Na oddelení matriky a Evidencie obyvateľov sa vedie pokladňa matriky. Sú to príjmy z matriky a evidencie obyvateľov. Sú to poplatky za overovanie podpisov, odpisov, výpisy z matrík, delegovanie sobášov a iné poplatky týkajúce sa úseku evidencie obyvateľov a matriky.

 

Ostatné činnosti

• Overovanie podpisov a odpisov fotokópií.

 

Je tajomníčkou Komisie pre ochranu verejného poriadku

 


DOKUMENTY:

Rok 2022

pdfKoncoročná správa 2022 - odbor matriky a evidencie obyvateľstva307.88 KB09/01/2023, 19:02

 

Rok 2021

pdfKoncoročná správa 2021 - úsek matriky a evidencie obyvateľstva78.72 KB31/12/2021, 10:30

 

Rok 2020

pdfKoncoročná správa 2020 - úsek matriky a evidencie obyvateľstva80.05 KB16/12/2020, 20:39

 

Rok 2019

pdfSpráva o činnosti úseku matriky a evidencie obyvateľstva za rok 201989.21 KB15/12/2019, 20:43

 

Rok 2018

pdfSpráva o činnosti úseku matriky a evidencie obyvateľstva za rok 201888.51 KB04/01/2019, 08:23

 

Rok 2017

pdfSpráva o činnosti úseku matriky a evidencie obyvateľstva87.57 KB11/01/2018, 12:39

 

Rok 2016

pdfSpráva o činnosti úseku matriky a evidencie obyvateľstva87.39 KB02/01/2017, 22:05

 

Rok 2015

pdfSpráva o činnosti úseku matriky a evidencie obyvateľstva86.2 KB28/02/2016, 15:28

 

Rok 2013
Správa o činnosti úseku matriky a evidencie obyvateľstva TU

Rok 2011
Správa o činnosti úseku matriky a evidencie obyvateľstva TU

zskeuroregionregion kysuce logorrafarnostbeskydsko javornicka magistralamykysucemojekysuce vysoka nad kysucouteszeleny bodcaf logo