Nástroje pre uľahčenie prístupu

TEL: 0905 884 634
MAIL: obec@vysokanadkysucou.sk

Vyberte váš jazyk

pdf suborRozpočet obce Vysoká nad Kysucou na rok 2021 a výhľadový rozpočet obce Vysoká nad Kysucou na roky 2022 - 2023 bol schválený Uznesením Obecného zastupiteľstva vo Vysokej nad Kysucou číslo 7/2020-9.2 zo dňa 15. 12. 2020.

Jeho súčasťou je i rozpočet Základnej školy s materskou školou E. A. Cernana schválený Uznesením Obecného zastupiteľstva vo Vysokej nad Kysucou číslo 7/2020-9.1 zo dňa 15. 12. 2020.

pdfRozpočet obce Vysoká nad Kysucou na roky 2021, 2022 a 2023750.34 KB16/12/2020, 13:41

pdfProgramový rozpočet obce Vysoká nad Kysucou podľa podprogramov 2021-2023 (bez RO)390.05 KB16/12/2020, 13:44

pdfRozpočet ZŠ s MŠ E. A. Cernana na rok 20211.05 MB16/12/2020, 13:39

zskeuroregionregion kysuce logorrafarnostbeskydsko javornicka magistralamykysucemojekysuce vysoka nad kysucouteszeleny bodcaf logobiblicka zahrada