Zápisnica č. 8/2021 z verejnej schôdze obecného zastupiteľstva na funkčné obdobie 2018 - 2022, konaného 10. 12. 2021 na Obecnom úrade vo Vysokej nad Kysucou.

pdfZápisnica č. 8/20211.21 MB

Zápisnica č. 7/2021 z verejnej schôdze obecného zastupiteľstva na funkčné obdobie 2018 - 2022, konaného 05. 11. 2021 na Obecnom úrade vo Vysokej nad Kysucou.

pdfZápisnica č. 7/20211.14 MB

Zápisnica č. 6/2021 z verejnej schôdze obecného zastupiteľstva na funkčné obdobie 2018 - 2022, konaného 07. 09. 2021 na Obecnom úrade vo Vysokej nad Kysucou.

pdfZápisnica č. 6/20211.86 MB

Zápisnica č. 5/2021 z verejnej schôdze obecného zastupiteľstva na funkčné obdobie 2018 - 2022, konaného 17. 8. 2021 na Obecnom úrade vo Vysokej nad Kysucou.

pdfZápisnica č. 5/2021429.85 KB

Zápisnica č. 4/2021 z verejnej schôdze obecného zastupiteľstva na funkčné obdobie 2018 - 2022, konaného 18. 6. 2021 na Obecnom úrade vo Vysokej nad Kysucou.

pdfZápisnica č. 4/20211.28 MB

Zápisnica č. 3/2021 z verejnej schôdze obecného zastupiteľstva na funkčné obdobie 2018 - 2022, konaného 29. 4. 2021 na Obecnom úrade vo Vysokej nad Kysucou.

pdfZápisnica č. 3/2021733.74 KB

Zápisnica č. 2/2021 z verejnej schôdze obecného zastupiteľstva na funkčné obdobie 2018 - 2022, konaného 25. 3. 2021 na Obecnom úrade vo Vysokej nad Kysucou.

pdfZápisnica č. 2/2021762.73 KB

Zápisnica č. 1/2021 z verejnej schôdze obecného zastupiteľstva na funkčné obdobie 2018 - 2022, konaného 9. 2. 2021 na Obecnom úrade vo Vysokej nad Kysucou.

pdfZápisnica č. 1/2021719.45 KB

Zápisnica č. 7/2020 zverejnej schôdze obecného zastupiteľstva na funkčné obdobie 2018 - 2022, konaného 15. 12. 2020 na Obecnom úrade vo Vysokej nad Kysucou.

pdfZápisnica č. 7/20201.71 MB