CENA OBCE VYSOKÁ NAD KYSUCOU

Cenu obce Vysoká nad Kysucou udeľuje obecné zastupiteľstvo osobám alebo kolektívom za vynikajúce tvorivé výkony, významné výsledky vedeckej, technickej, umeleckej, športovej, publicistickej, verejnoprospešnej činnosti a podobne, ďalej za účasť pri záchrane ľudského života a majetku obce a občanov.

 

ČESTNÉ OBČIANSTVO OBCE VYSOKÁ NAD KYSUCOU

Čestné občianstvo Obce Vysoká nad Kysucou ako najvyššie vyznamenanie udelené obcou Vysoká nad Kysucou môže udeliť obecné zastupiteľstvo obce Vysoká nad Kysucou osobám, ktoré obzvlášť významným spôsobom prispeli k rozvoju obce Vysoká nad Kysucou, obohatili ľudské poznanie vynikajúcimi tvorivými výkonmi a zaslúžili sa o rozvoj a priateľstvo medzi národmi, regiónmi a obcami.

 

PAMÄTNÁ PLAKETA

Starosta obce môže udeliť pamätnú plaketu osobám, ktoré sa významným spôsobom zaslúžili o rozvoj, reprezentáciu a propagáciu obce alebo spoluprácu obcí. Toto ocenenie sa môže udeliť poslancom obecného zastupiteľstva vo Vysokej nad Kysucou i neposlancom ako morálne ocenenie za významný podiel na rozvoji obce Vysoká nad Kysucou.

 

 

ROK 2019 

 

Meno a priezvisko laureáta

Dátum prevzatia ocenenia

Udelené ocenenie

     

Mgr. Mária Grušpierová

22. 9. 2019

Cena obce za pedagogickú prácu, rozvoj obce a šírenie dobrého mena obce

Mgr. Anna Hoďáková

22. 9. 2019

Cena obce za pedagogickú prácu, rozvoj obce a šírenie dobrého mena obce

Mgr. Antónia Hudecová

22. 9. 2019

Cena obce za celoživotné dielo a prínos v oblasti archívnictva, výskumu regionálnych a obecných dejín a propagáciu kysuckej histórie

 

 

 

ROK 2018 

 

Meno a priezvisko laureáta

Dátum prevzatia ocenenia

Udelené ocenenie

     

Marián Cvikel 

23. 9. 2018

Cena obce za prácu v prospech športu v obci a výkon občianských záležitosti

Štefan Hlavačák 

23. 9. 2018

Cena obce za reprezentáciu obce a celoživotnú prácu v prospech rozvoja športu v obci

Ján Jurkovič

23. 9. 2018

Cena obce za celoživotnú prácu v prospech rozvoja športu v obci

Helena Nevidzanová 

23. 9. 2018

Cena obce za rozvoj kultúry, reprezentáciu obce a výkon občianských záležitosti

 

 

 

ROK 2017

 

Meno a priezvisko laureáta

Dátum prevzatia ocenenia

Udelené ocenenie

     

Mudr. Pavol Zimka

24. 9. 2017

Čestné občianstvo obce za celoživotnú prácu stomatológa predovšetkým v prospech obyvateľov obce Vysoká nad Kysucou

PaedDr. Jaroslav Velička

24. 9. 2017

Cena obce za celoživotnú prácu a dielo, ktorou ako rodák šíri dobré meno obce a Kysúc

Ján Ďurčanský

24. 9. 2017

Cena obce za celoživotnú obetavú prácu v prospech detí, aktívnu spolkovú a spoločenskú činnosť

Helena Varechová

24. 9. 2017

Cena obce za aktívnu spolkovú prácu a šírenie dobrého mena obce

 

 

 

ROK 2016

 

Meno a priezvisko laureáta

Dátum prevzatia ocenenia

Udelené ocenenie

     

Dekan Mgr. Peter Hrenák 

23. 9. 2016

Čestné občianstvo obce za dlhodobý podiel na rozvoji obce, zveľaďovanie spoločného majetku a prezentáciu obce

Ing. Ladislav Kubačák 

23. 9. 2016

Cena obce za dlhoročnú aktívnu prácu v prospech rozvoja obce a šírenia jej dobrého mena

Ján Lysík 

23. 9. 2016

Cena obce za aktívnu prácu v prospech rozvoja obce

Jozef Vavrica

23. 9. 2016

Cena obce za aktívnu prácu v prospech rozvoja obce

Milan Dorman st. 

23. 9. 2016

Cena obce in Memoriam - za aktívnu spolkovú prácu a šírenia dobrého mena obce

Peter Dorman

23. 9. 2016

Cena obce za aktívnu spolkovú prácu a šírenia dobrého mena obce

Vlasta Gajdicová

23. 9. 2016

Cena obce za celoživotnú prácu v prospech zdravia obyvateľov obce

Anna Markuliaková

23. 9. 2016

Cena obce za celoživotnú prácu v prospech zdravia obyvateľov obce

Manželia Mgr. Mária a Mgr. Milan Pivkovci

23. 9. 2016

Cena obce in Memoriam za pedagogickú prácu, rozvoj obce a šírenia dobrého mena obce

Mgr. Martin Machciník 

23. 9. 2016

Cena obce za pedagogickú prácu, rozvoj obce a šírenia dobrého mena obce 

Ľudmila Odnogová

23. 9. 2016

Cena obce za pedagogickú prácu a reprezentáciu obce

Miroslav Hoďák 

23. 9. 2016

Cena obce za rozvoj poznania a šírenia dobrého mena obce

Anna Vrbinárová

23. 9. 2016

Cena obce za rozvoj kultúry a reprezentáciu obce

Emíla Skybíková

23. 9. 2016

Cena obce za rozvoj kultúry a reprezentáciu obce

Muzička spod Grúňa 

23. 9. 2016

Cena obce za rozvoj kultúry, umenia a reprezentáciu obce

Anton Opial

23. 9. 2016

Cena obce za rozvoj športu, turistiky a spoločenksých aktivít obce 

Viliam Jančík 

23. 9. 2016

Cena obce za rozvoj športu a reprezentáciu obce 

Ing. Jozef Jurčo 

23. 9. 2016

Cena obce za rozvoj športu a reprezentáciu obce 

Mgr. Janka Jurčová 

23. 9. 2016

Pamätná plaketa obce za kultúrny a spoločenský rozvoj obce

 

 

 

ROK 2009

 

Meno a priezvisko laureáta

Dátum prevzatia ocenenia

Udelené ocenenie

     

RNDr. Anna Belousovová

21. 9. 2009

Cena obce z príležitosti 390. výročia prvej písomnej zmienky

Ak. mal. Maliar Miroslav Cipár 

21. 9. 2009

Cena obce z príležitosti 390. výročia prvej písomnej zmienky

Mgr. Amália Kužmová

21. 9. 2009

Cena obce z príležitosti 390. výročia prvej písomnej zmienky

Mgr. Pavol Kužma 

21. 9. 2009

Cena obce z príležitosti 390. výročia prvej písomnej zmienky

Elena Hunčíková 

21. 9. 2009

Cena obce z príležitosti 390. výročia prvej písomnej zmienky

 

 

Cena starostu obce udeľuje starosta obce osobnostiam alebo kolektívom, ktoré sa svojou činnosťou výraznou mierou podieľali na rozvoji obce, aktívne sa zapájajú do života obce a verejnoprospešnej činnosti alebo dosiahli vinikajúce tvorivé či športové výkony, ďalej za účasť pri záchrane ľudského života a majetku obce a občanov.

 

ROK 2019

 

Meno a priezvisko laureáta

Dátum prevzatia o cenenia

Udelené ocenenie

     

Laura Michnicová 

22. 9. 2019

Cena starostu obce za mimoriadny športový prínos a reprezentáciu obce Vysoká nad Kysucou

Alexandra Trvalcová

22. 9. 2019

Cena starostu obce za mimoriadny športový prínos a reprezentáciu obce Vysoká nad Kysucou

Ema Varechová 

22. 9. 2019

Cena starostu obce za mimoriadny športový prínos a reprezentáciu obce Vysoká nad Kysucou

 

 

 

ROK 2018

 

Meno a priezvisko laureáta

Dátum prevzatia o cenenia

Udelené ocenenie

     

Anton Dorociak 

23. 9. 2018

Cena starostu obce za aktívny rozvoj kultúry v obci a organizovaní kultúrnych podujatí

Anton Ďurčanský 

23. 9. 2018

Cena starostu obce za aktívnu spolkovú prácu a zveľaďovanie majetku obce 

Lukáš Kovalík 

23. 9. 2018

Cena starostu obce za hrdinský čin a záchranu ľudského života

 

 

 

ROK 2017

 

Meno a priezvisko laureáta

Dátum prevzatia o cenenia

Udelené ocenenie

     

Futbalový Kolektív žiakov TJ Spartak 

24. 9. 2017

Cena starostu obce za víťazstvo V. ligy U15 Quick sport ročníka 2016/2017

Futbalový kolektív mužov Tj Spartak 

24. 9. 2017

Cena starostu obce za víťazstvo VI. ligy Quick sport ročníka 2016/2017 a postup do V. ligy SSFŽ

Martin a Zuzana Varechovci

24. 9. 2017

Cena starostu obce za hrdinský a ojedinelý čin pri poskytnutí prvej predlekárskej pomoci pri vážnej dopravnej nehode