thumb_kubalovaJana KUBALOVÁ

 

Pracovná doba: Kontakt:
Pondelok - Piatok 7:15 – 15:15 hod.
Obedňajšia prestávka 11:15 - 11:45 hod.
Tel.: 041 - 42 04 164
Mob.: 0918 990 406
E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.  

 


Prislúchajúca pracovná agenda:
• Vedenie účtovníctva a zostavovanie účtovnej závierky
• Vedenie evidencie zamestnancov
• Kontrola správnosti mzdovej agendy
• Vedenie evidenčných listov dôchodkového zabezpečenia zamestnancov
• Zabezpečuje agendu súvisiacu so zdravotným, sociálnym poistením, odvodov dane z príjmov
• Spolupracuje s úradom práce a daňovým úradom a audítorom
• Vyhotovuje objednávky a faktúry
• Vedenie inventarizácie majetku obce
• Pripravuje v spolupráci so starostom obce a riaditeľmi organizácií rozpočet obce, kontroluje jeho plnenie
• Predkladá správy o plnení rozpočtu do obecného zastupiteľstva
• Zabezpečuje ekonomickú agendu pre projekty, na ktoré boli poskytnuté NFP zo štrukturálnych fondov a prostriedkov EU
• Vedie archív obecného úradu
• Overovanie podpisov a odpisov fotokópií
• Riadi  ekonomickú činnosť a účtovnú agendu pre základné školy, materskú školu a školské jedálne
• Je členom finančnej komisie

DOKUMENTY:

 

Rok 2018

pdfSpráva o činnosti úseku financií a školstva za rok 2018750.17 KB04/01/2019, 08:23

 

Rok 2017

pdfSpráva činnosti úseku financií a školstva746.22 KB11/01/2018, 12:39

 

Rok 2016

pdfSpráva o činnosti úseku financií748.81 KB02/01/2017, 22:05