Nástroje pre uľahčenie prístupu

TEL: 0905 884 634
MAIL: obec@vysokanadkysucou.sk

Vyberte váš jazyk

thumb udelený titulObec Vysoká nad Kysucou získala významné ocenenie.

V snahe zlepšovať výkon samosprávy obce Vysoká nad Kysucou vo vzťahu k jej obyvateľom ako i zefektívniť pracovnú činnosť zamestnancov obce Vysoká nad Kysucou sa obec Vysoká nad Kysucou v kalendárnom roku 2020 zapojila do výzvy Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky „Podpora implementácie modelu CAF v organizáciách verejnej správy“.

Dňa 9. decembra 2020 bolo obci Vysoká nad Kysucou úradom oznámené, že žiadosť bola úspešná a obec bola zaradená medzi osem organizácií verejnej správy, ktorým bude v rámci CAF centra poskytnutá podpora pri implementácii modelu CAF.

CAF model predstavuje účinný nástroj, ktorým môžu organizácie verejnej správy využiť na zlepšovanie, v rámci ktorého je ÚNMS SR národným korešpondentom v Európskom inštitúte pre verejnú správu, národným organizátorom Externej spätnej väzby modelu CAF a úspešným organizáciám udeľuje titul Efektívny používateľ modelu CAF.

Po náročnej dvojročnej práci CAF tímu pod vedením Mgr. Dávida Nekoranca a CAF školiteľa Mgr. Imricha Žiga, ktorého po náhlej smrti nahradil Ing. Ján Čupka obci Vysoká nad Kysucou listom zo dňa 16. mája 2022 predsedníčka Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky oznámila, že na základe odporúčania tímu hodnotiteľov Externej spätnej väzby modelu CAF sa obci Vysoká nad Kysucou udeľuje titul Efektívny používateľ modelu CAF. V utorok 28. 6. 2022 o 11:00 hod. navštívila obec Vysoká nad Kysucou predsedníčka Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky Katarína Surmíková Tatranská, MBA, aby spoločne s podpredsedom Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky Ing. Tomášom Petákom, PhD. slávnostne starostovi obce odovzdali titul Efektívny používateľ modelu CAF. Obec Vysoká nad Kysucou sa tak zaradila do úzkeho kruhu verejných inštitúcií a samospráv na Slovensku, ktoré sú nositeľmi titulu Efektívny používateľ modelu CAF, pričom na Kysuciach doposiaľ tento titul nezískala žiadna samospráva a obec Vysoká nad Kysucou je v tomto smere absolútnym priekopníkom.

zskeuroregionregion kysuce logorrafarnostbeskydsko javornicka magistralamykysucemojekysuce vysoka nad kysucouteszeleny bodcaf logobiblicka zahrada