Bezpečnostná smernica na ochranu oznamovateľov protispoločnskej činnosti upravuje postupy pri prijímaní a vybavovaní oznámení protispoločenskej činnosti.

pdfBezpečnostná smernica na ochranu oznamovateľov protispoločnskej činnosti1008.74 KB21/11/2019, 14:29