TEL: 0905 884 634
MAIL: obec@vysokanadkysucou.sk

Vyberte váš jazyk

pdf suborObec Vysoká nad Kysucou ako verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní - ZVO“) týmto zverejňuje Výzvu na predloženie cenovej ponuky na verejné obstarávanie zákazky „Rozhýbme deti a mládež“ – DETSKÉ IHRISKO PRI MATERSKEJ ŠKOLE.

zskeuroregionregion kysuce logorrafarnostbeskydsko javornicka magistralamykysucemojekysuce vysoka nad kysucouteszeleny bodcaf logo