Nástroje pre uľahčenie prístupu

TEL: 0905 884 634
MAIL: obec@vysokanadkysucou.sk

Vyberte váš jazyk

Kultúrny program pripravený obcou Vysoká nad Kysucou pre našich seniorov pri príležitosti mesiaca Október, ktorý je mesiacom úcty k starším. Spracovateľom záznamu je spoločnosť TES Media s.r.o.

zskeuroregionregion kysuce logorrafarnostbeskydsko javornicka magistralamykysucemojekysuce vysoka nad kysucouteszeleny bodcaf logo