Nástroje pre uľahčenie prístupu

TEL: 0905 884 634
MAIL: obec@vysokanadkysucou.sk

Vyberte váš jazyk

Cena starostu obce udeľuje starosta obce osobnostiam alebo kolektívom, ktoré sa svojou činnosťou výraznou mierou podieľali na rozvoji obce, aktívne sa zapájajú do života obce a verejnoprospešnej činnosti alebo dosiahli vinikajúce tvorivé či športové výkony, ďalej za účasť pri záchrane ľudského života a majetku obce a občanov.

 

ROK 2022

Meno a priezvisko laureáta

Dátum prevzatia o cenenia

Udelené ocenenie

     

Ing. Ľuboš Ďurčanský

18. 9. 2022

Cena starostu obce za športový prínos a záchranu ľudského života

Mažoretkový klub BELLA

18. 9. 2022

Cena starostu obce za mimoriadny športový prínos a reprezentáciu obce Vysoká nad Kysucou

 

 

ROK 2019

Meno a priezvisko laureáta

Dátum prevzatia o cenenia

Udelené ocenenie

     

Laura Michnicová 

22. 9. 2019

Cena starostu obce za mimoriadny športový prínos a reprezentáciu obce Vysoká nad Kysucou

Alexandra Trvalcová

22. 9. 2019

Cena starostu obce za mimoriadny športový prínos a reprezentáciu obce Vysoká nad Kysucou

Ema Varechová 

22. 9. 2019

Cena starostu obce za mimoriadny športový prínos a reprezentáciu obce Vysoká nad Kysucou

 

ROK 2018

Meno a priezvisko laureáta

Dátum prevzatia o cenenia

Udelené ocenenie

     

Anton Dorociak 

23. 9. 2018

Cena starostu obce za aktívny rozvoj kultúry v obci a organizovaní kultúrnych podujatí

Anton Ďurčanský 

23. 9. 2018

Cena starostu obce za aktívnu spolkovú prácu a zveľaďovanie majetku obce 

Lukáš Kovalík 

23. 9. 2018

Cena starostu obce za hrdinský čin a záchranu ľudského života

 

 

ROK 2017

Meno a priezvisko laureáta

Dátum prevzatia o cenenia

Udelené ocenenie

     

Futbalový Kolektív žiakov TJ Spartak 

24. 9. 2017

Cena starostu obce za víťazstvo V. ligy U15 Quick sport ročníka 2016/2017

Futbalový kolektív mužov TJ Spartak 

24. 9. 2017

Cena starostu obce za víťazstvo VI. ligy Quick sport ročníka 2016/2017 a postup do V. ligy SSFŽ

Martin a Zuzana Varechovci

24. 9. 2017

Cena starostu obce za hrdinský a ojedinelý čin pri poskytnutí prvej predlekárskej pomoci pri vážnej dopravnej nehode 

zskeuroregionregion kysuce logorrafarnostbeskydsko javornicka magistralamykysucemojekysuce vysoka nad kysucouteszeleny bodcaf logo