Nástroje pre uľahčenie prístupu

TEL: 0905 884 634
MAIL: obec@vysokanadkysucou.sk

Vyberte váš jazyk

CENA OBCE VYSOKÁ NAD KYSUCOU

Cenu obce Vysoká nad Kysucou udeľuje obecné zastupiteľstvo osobám alebo kolektívom za vynikajúce tvorivé výkony, významné výsledky vedeckej, technickej, umeleckej, športovej, publicistickej, verejnoprospešnej činnosti a podobne, ďalej za účasť pri záchrane ľudského života a majetku obce a občanov.

 

ČESTNÉ OBČIANSTVO OBCE VYSOKÁ NAD KYSUCOU

Čestné občianstvo Obce Vysoká nad Kysucou ako najvyššie vyznamenanie udelené obcou Vysoká nad Kysucou môže udeliť obecné zastupiteľstvo obce Vysoká nad Kysucou osobám, ktoré obzvlášť významným spôsobom prispeli k rozvoju obce Vysoká nad Kysucou, obohatili ľudské poznanie vynikajúcimi tvorivými výkonmi a zaslúžili sa o rozvoj a priateľstvo medzi národmi, regiónmi a obcami.

 

PAMÄTNÁ PLAKETA

Starosta obce môže udeliť pamätnú plaketu osobám, ktoré sa významným spôsobom zaslúžili o rozvoj, reprezentáciu a propagáciu obce alebo spoluprácu obcí. Toto ocenenie sa môže udeliť poslancom obecného zastupiteľstva vo Vysokej nad Kysucou i neposlancom ako morálne ocenenie za významný podiel na rozvoji obce Vysoká nad Kysucou.

 

ROK 2019

Meno a priezvisko laureáta

Dátum prevzatia ocenenia

Udelené ocenenie

     

Mgr. Mária Grušpierová

22. 9. 2019

Cena obce za pedagogickú prácu, rozvoj obce a šírenie dobrého mena obce

Mgr. Anna Hoďáková

22. 9. 2019

Cena obce za pedagogickú prácu, rozvoj obce a šírenie dobrého mena obce

Mgr. Antónia Hudecová

22. 9. 2019

Cena obce za celoživotné dielo a prínos v oblasti archívnictva, výskumu regionálnych a obecných dejín a propagáciu kysuckej histórie

 

ROK 2018

Meno a priezvisko laureáta

Dátum prevzatia ocenenia

Udelené ocenenie

     

Marián Cvikel 

23. 9. 2018

Cena obce za prácu v prospech športu v obci a výkon občianských záležitosti

Štefan Hlavačák 

23. 9. 2018

Cena obce za reprezentáciu obce a celoživotnú prácu v prospech rozvoja športu v obci

Ján Jurkovič

23. 9. 2018

Cena obce za celoživotnú prácu v prospech rozvoja športu v obci

Helena Nevidzanová 

23. 9. 2018

Cena obce za rozvoj kultúry, reprezentáciu obce a výkon občianských záležitosti

 

ROK 2017

Meno a priezvisko laureáta

Dátum prevzatia ocenenia

Udelené ocenenie

     

Mudr. Pavol Zimka

24. 9. 2017

Čestné občianstvo obce za celoživotnú prácu stomatológa predovšetkým v prospech obyvateľov obce Vysoká nad Kysucou

PaedDr. Jaroslav Velička

24. 9. 2017

Cena obce za celoživotnú prácu a dielo, ktorou ako rodák šíri dobré meno obce a Kysúc

Ján Ďurčanský

24. 9. 2017

Cena obce za celoživotnú obetavú prácu v prospech detí, aktívnu spolkovú a spoločenskú činnosť

Helena Varechová

24. 9. 2017

Cena obce za aktívnu spolkovú prácu a šírenie dobrého mena obce

 

ROK 2016

Meno a priezvisko laureáta

Dátum prevzatia ocenenia

Udelené ocenenie

     

Dekan Mgr. Peter Hrenák 

23. 9. 2016

Čestné občianstvo obce za dlhodobý podiel na rozvoji obce, zveľaďovanie spoločného majetku a prezentáciu obce

Ing. Ladislav Kubačák 

23. 9. 2016

Cena obce za dlhoročnú aktívnu prácu v prospech rozvoja obce a šírenia jej dobrého mena

Ján Lysík 

23. 9. 2016

Cena obce za aktívnu prácu v prospech rozvoja obce

Jozef Vavrica

23. 9. 2016

Cena obce za aktívnu prácu v prospech rozvoja obce

Milan Dorman st. 

23. 9. 2016

Cena obce in Memoriam - za aktívnu spolkovú prácu a šírenia dobrého mena obce

Peter Dorman

23. 9. 2016

Cena obce za aktívnu spolkovú prácu a šírenia dobrého mena obce

Vlasta Gajdicová

23. 9. 2016

Cena obce za celoživotnú prácu v prospech zdravia obyvateľov obce

Anna Markuliaková

23. 9. 2016

Cena obce za celoživotnú prácu v prospech zdravia obyvateľov obce

Manželia Mgr. Mária a Mgr. Milan Pivkovci

23. 9. 2016

Cena obce in Memoriam za pedagogickú prácu, rozvoj obce a šírenia dobrého mena obce

Mgr. Martin Machciník 

23. 9. 2016

Cena obce za pedagogickú prácu, rozvoj obce a šírenia dobrého mena obce 

Ľudmila Odnogová

23. 9. 2016

Cena obce za pedagogickú prácu a reprezentáciu obce

Miroslav Hoďák 

23. 9. 2016

Cena obce za rozvoj poznania a šírenia dobrého mena obce

Anna Vrbinárová

23. 9. 2016

Cena obce za rozvoj kultúry a reprezentáciu obce

Emíla Skybíková

23. 9. 2016

Cena obce za rozvoj kultúry a reprezentáciu obce

Muzička spod Grúňa 

23. 9. 2016

Cena obce za rozvoj kultúry, umenia a reprezentáciu obce

Anton Opial

23. 9. 2016

Cena obce za rozvoj športu, turistiky a spoločenksých aktivít obce 

Viliam Jančík 

23. 9. 2016

Cena obce za rozvoj športu a reprezentáciu obce 

Ing. Jozef Jurčo 

23. 9. 2016

Cena obce za rozvoj športu a reprezentáciu obce 

Mgr. Janka Jurčová 

23. 9. 2016

Pamätná plaketa obce za kultúrny a spoločenský rozvoj obce

 

ROK 2009

Meno a priezvisko laureáta

Dátum prevzatia ocenenia

Udelené ocenenie

     

RNDr. Anna Belousovová

21. 9. 2009

Cena obce z príležitosti 390. výročia prvej písomnej zmienky

Ak. mal. Maliar Miroslav Cipár 

21. 9. 2009

Cena obce z príležitosti 390. výročia prvej písomnej zmienky

Mgr. Amália Kužmová

21. 9. 2009

Cena obce z príležitosti 390. výročia prvej písomnej zmienky

Mgr. Pavol Kužma 

21. 9. 2009

Cena obce z príležitosti 390. výročia prvej písomnej zmienky

Elena Hunčíková 

21. 9. 2009

Cena obce z príležitosti 390. výročia prvej písomnej zmienky

zskeuroregionregion kysuce logorrafarnostbeskydsko javornicka magistralamykysucemojekysuce vysoka nad kysucouteszeleny bodcaf logobiblicka zahrada