TEL: 0905 884 634
MAIL: obec@vysokanadkysucou.sk

Vyberte váš jazyk

thumb prekrytie farskeho potoka2018 002Obec vysoká nad Kysucou dňa 24. 10. 2018 prostredníctvom zamestnancov obce realizovala opravu pôvodného prekrytia vodného toku Farský potok, ktorý prechádza od farskej záhrady okolo rodinného domu p. Alberta Stranczíka.

Pôvodné prekrytie bolo vytvorené z drevnej hmoty, no vplyvom času zhnilo a prepadlo sa, čím sa vytvoril nebezpečný priestor bez akéhokoľvek ochranného systému (oplotenie, mreža). Obec zakúpila 4 ks betónových skruží Ø 800*500 mm a za pomoci bágra zrealizovala pokládku skruží do toku farského potoka. Skruže boli stabilizované kameňmi a zeminou, na skruže bola položená netkaná textília a následne bol ostatný priestor zavezený zeminou na splanírovanie.

 

Súbežne s využitím práce bagra sa realizovalo aj odvodnenie cesty na Nižnom Kelčove smer Pokrývky (Husľov). Cesta bola prekopaná do šírky 1 m, hĺbky cca 60 cm a dĺžky cca 6 m. Do výkopu bolo navezené kamenivo o frakcii 63-125mm. Úlohou opatrenia je zamedziť vode, stekajúcej po „koryte“ vytvorenej cesty, zaplavovať priľahlé nehnuteľnosti.

 

zskeuroregionregion kysuce logorrafarnostbeskydsko javornicka magistralamykysucemojekysuce vysoka nad kysucouteszeleny bodcaf logo