Nástroje pre uľahčenie prístupu

TEL: 0905 884 634
MAIL: obec@vysokanadkysucou.sk

Vyberte váš jazyk

Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej nad Kysucou na základe ustanovenia § 11 ods. 4 písm. k) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zák. č. 369/1990 Zb.“) vydáva pre územie (kat. územie) obce Vysoká nad Kysucou tento 

pdfŠTATÚT OBCE VYSOKÁ NAD KYSUCOU5.92 MB15/04/2021, 18:09

zskeuroregionregion kysuce logorrafarnostbeskydsko javornicka magistralamykysucemojekysuce vysoka nad kysucouteszeleny bodcaf logo