TEL: 0905 884 634
MAIL: obec@vysokanadkysucou.sk

Vyberte váš jazyk

thumb semetes mapaSemeteš – miestna časť obce rozkladajúca sa v Javorníkoch prevažne na J a JV svahoch vrchu Galkovo 851 m a na SV svahoch vrchu Solisko 761 m. Sedlom medzi spomínanými kótami prechádza v n. v. 680 m štátna cesta č. II/541 spájajúca Turzovku s Bytčou.

thumb semetes mapa 

V celku nepublikovaným historickým faktom je, že Semeteš spolu s miestnymi časťami obce Vrchrieka, Dučkov, Zádubie, Jedľovník a Šatina sa stali na základe opakovaných žiadostí tamojších obyvateľov súčasťou našej obce v roku 1902 vyčlenením z chotára obce Veľké Rovné. Táto časť obce sa zapísala do dejín tým najkrutejším spôsobom – masovou popravou 21 civilných obyvateľov tesne pred koncom II. Svetovej vojny – 20. apríla 1945. Tragédiu pripomína neveľký pomník na mieste popravy. Zaujímavá je zmena názvu vrchu Galkovo, ktorý vojenské mapy z r. 1764 uvádzajú ako Lieskowa, z r. 1810 Kubikow vrch, z r. 1875 Šatina, v r. 1957 Lisková a v najnovších mapách je názov Galkovo.

 

Samozrejme budeme radi, ak nám pošlete i Vaše fotografie z Vašej návštevy osady, prípadne nejakú novú informáciu, povesť či nájdenú historickú fotografiu niektorej zo Semetešských osád. Určite ich zverejníme samozrejme i s uvedením Vášho mena.

 

1. U Cipára

Osada rozkladajúca sa v Semetešskom sedle v n. v. 665-695 m. Bola a aj je centrom tejto miestnej časti. Nachádza sa tu krčma U Cipára, ktorá v súčasnosti ponúka aj ubytovanie až pre 23 osôb. V tej istej budove sa nachádza aj obchod s potravinami. 8. januára 1935 sa tu narodil Miroslav Cipár slovenský maliar, grafik, ilustrátor a sochár. V susedstve stojí bývalá budova jednotriednej školy postavenej v roku 1913. Po skončení vyučovania v roku 1977 v nej bola v nej zriadená Pamätná izba Semetešskej tragédie, ktorá sa stala po nežnej revolúcii „nepotrebnou“ a v poslednej dekáde 20. storočia bola premenená na kaplnku. V križovatke, na briežku oproti hostinca, je postavený drevený kríž v ohrádke z kovových rúrok. V 80-tych rokoch min. storočia tu bol v akcii Z postavený kultúrny dom, ktorý bol koncom minulého storočia prebudovaný na detský domov a od r. 2018 je v ňom Centrum pre deti a rodiny. Z miesta medzi štátnou cestou a detským domovom je pekný výhľad do oblasti Turzovky a za dobrej dohľadnosti vidieť poľské Sliezske Beskydy (Ochodzita 895 m a Barania Gora 1220 m – azimut cca 50°). Susedné osady: 250 m severným U Cipkovci, 400 m východne, po štátnej ceste, osada U Rárov.

 

2. U Šupíkov

Osada na sz svahu Galkova, rozkladajúca sa v n. v. 740-765 m. Osadou prechádza červená turistická značka. Potok medzi osadami Šupíkovci a Solíkovci miestni obyvatelia volajú Šelinovský. Je to pramenná časť potoka Rovnianka (dĺžka 16,5 km), ktorá má prameň nad prístupovou cestou (červená turistická značka) v nadmorskej výške asi 700 m a v Kotešovej sa vlieva do Hričovského kanála v n. v. 317 m. Susedné osady: Adaše 500 m západným smerom v miestnej časti Vrchrieka a U Solíkov - 700 m východným smerom.

 

3. U Solíkov

Osada na južnom svahu Galkova v nadmorskej výške 730-750 m. V osade /križovatka ciest/ je postavený drevený kríž so strieškou krytými ramenami, medzi dvoma lipami v udržiavanej ohrádke z kovových profilov. Z priestoru pri kríži je pekný výhľad na osídlenie Turkova , Z osady pochádza otec slovenského olympionika - v sánkovaní Jozefa Ninisa. Susedné osady: Šupíkovci - záp. smerom 700 m, U Mikundov - 250 m sv. smerom a U Cipára – 600 m J-JV smerom po asfaltovej miestnej komunikácii.

 

4. U Mikundov

Osada na j svahu Galkova v nadmorskej výške 730-745 m. Z tejto osady pochádza Jozef Martikán otec a tréner ďalšieho slovenského reprezentanta, dvojnásobného olympijského víťaza a 5 násobného víťaza svetového pohára v kanoistike na divokej vode Michala Martikána. Susedné osady: U Solíkov (250 m JZ smerom) a U Cipkov 500 m južným smerom po starej a pomaly zarastajúcej pôvodnej vozovej ceste.

 

5. U Cipkov

Osada leží na južnom slnečnom svahu, len300 m severne od sedla Semeteš (U Cipára) v nadmorskej výške 690-700 m. Cesta sprístupňujúca osadu pokračovala v minulosti aj do osady U Mikundov. Dnes je k tejto osade (U Mikundov) výhodnejší prístup z osady U Solíkov vzdialenej 250 m jz smerom.

 

6. U Kmecov

Osada je rozložená popri miestnom potoku – ľavostranný prítok Semetešského potoka v nadmorskej výške 590-625 m. Hornej časti osady sa hovorievalo U Meheši. Susednou osadou je osada Ovčovce 150-200 m severovýchodne.

Hneď pri potoku, pri vstupe do osady stojí drevený kríž. Jeho história je popísaná na obecnej web stránke https://www.vysokanadkysucou.sk/aktualne-dianie-v-obci/1005-poehnanie-kria-v-osade-ovovce-na-semetei - Prečítať si ju môžete nižšie:

Málo kto vie, že troch z 21 mužov popravených na Semeteši 20. apríla 1945 - Jozefa Cipka a bratov Jozefa a Štefana Kaduchovcov zastrelili nemeckí vojaci priamo v osade Ovčovce na mieste, kde dnes stojí drevený kríž. Ten dali zhotoviť ich pozostalí a príbuzní a vedľa kríža zasadili malú brezu. Vplyvom poveternostných podmienok však drevo, z ktorého bol zhotovený, nenávratne podľahlo skaze. Preto sa miestne ženy pani Anna Pupíková, Emília Miklušová, Justína Mehešová a Anna Kozlíková rozhodli, že kríž, ku ktorému sa pravidelne chodia modliť na vlastné náklady vymenia. Nový, masívny kríž z dreva smrekovca opadavého zhotovil majster stolár z Veľkého Rovného a vymenené bolo i umučenie. Slávnostná udalosť požehnania vymeneného kríža sa udiala dňa 10. 10. 2010, kedy o 16:00 hod. nový kríž požehnal správca farnosti vo Vysokej nad Kysucou d.p. Mgr. Peter Hrenák.

 

7. U Ovčov

Osada sa nachádza v nadmorskej výške 615-630 m na slnečnom juhovýchodnom úbočí vrchu Galkovo 851 m. Susednou osadou je osada U Kmecov, 150 m juhozápadne, cez ktorú vedie prístupová cesta.

 

8. U Grušpierov

Osada sa nachádza pomerne vysoko – 300 m nad tokom Semetešského potoka v nadmorskej výške 600-610 m na juhovýchodnom svahu Lieskovej. V mapách z r. 1824 je uvádzaná ako Szemetess. Susednými osadami sú osada U Korených 300 m severovýchodne, U Ovčov 700 m juhozápadne a Na lučine 380 m južne.

 

9. U Korených (Závršie)

Najvýchodnejšia samota v katastri Vysokej. Nachádza sa na východ orientovanom svahu Lieskovej v nadmorskej výške 560 m. Vo vzdialenosti 60 m pod osadou prechádza v azimute cca 20° katastrálna hranica s mestom Turzovka. Susednou je osada U Grušpierov nachádzajúca sa 300 m juhozápadne.

 

10. Najvýchodnejší bod katastra obce

Najvýchodnejší bod obce je od prvej drevenice samoty U Korených vzdialený 420 m pod azimutom 23° na poľnohospodárskych pozemkoch v mieste zlomu hranice zo severovýchodného smeru na západný.

 

11.  Na Lučine

Osada rozložená na ľavom brehu Semetešského potoka v nadmorskej výške 560-570 m. Susedná osada U Dodulíkov sa rozprestiera južným smerom na opačnom brehu potoka. 400 m západne je osada U Kmecov a 380 m severovýchodným smerom je osada U Grušpierov.

 

12. U Dodulíkov

Osada sa rozprestiera po oboch stranách štátnej cesty č. 541 (Turzovka – Veľké Rovné) v nadmorskej výške 580-620 m. V osade je zastávka SAD. Susedné osady: U Ritnošíkov 230 m jz, U Kmecov 400 m z.

zskeuroregionregion kysuce logorrafarnostbeskydsko javornicka magistralamykysucemojekysuce vysoka nad kysucouteszeleny bodcaf logo