Nástroje pre uľahčenie prístupu

TEL: 0905 884 634
MAIL: obec@vysokanadkysucou.sk

Vyberte váš jazyk

thumb dybalka mapaDybalka - miestna časť  sa rozkladá v severozápadnej časti katastra obce. Pomenovanie pochádza od potoka Dybalka (Dybalčanský potok, Hydronymia Kysuce). Tento je uvedený v mape II. Vojenského mapovania Uhorska z rokov 1810-1869 ako „Divalka Thal u Bach“. Pramení asi 150 m východne od chaty Kmínek v n. v. 835 m.

Má dĺžku 3 km a do potoka Kelčov (Kelčovského potoka) sa vlieva poniže osady U Liskov v n. v. 628 m. V mapách I. VM z rokov 1764-1787 sa nachádza v západnej časti doliny Dybalka text „Hausser zu Wissoka“ (Domy do Vysokej).

thumb dybalka mapa

 

Aj v tejto časti obce (ako aj u miestnej časti Zátoka) tvorí „vonkajšiu, severnú, hranicu“ spoločný hraničný hrebeň Moravsko-sliezských Beskýd (nazývaný tiež Zadní hory)v Českej republike a Turzovskej vrchoviny na slovenskej strane, ktorý je súčasťou hlavného európskeho rozvodia medzi Čiernym a Baltickým morom. Nachádzajú sa v ňom vrcholy Polianky 861 m, Kykula 871 m – názov uvedený v historickej mape z r. 1824, no v súčasných mapách sa neuvádza, a Korytovo 881 m.

Osídlenie tejto časti obce je roztrúsené v podobe samôt nachádzajúcich sa prevažne pod hraničným hrebeňom , na južne orientovaných svahoch, kde prevažuje menšia svahovitosť terénu vhodnejšia na poľnohospodárske využitie. Roztrúsenosť sídiel tu pretrváva od začiatku osídľovania – podobne osamotené sídla sú zobrazené aj na mape z r. 1824.

 

6.1 Skala

Je jednou z najväčších osád obce.  Domy (9 súpisných čísiel) sú rozložené na ploche 290x130 m v nadmorskej výške 740-770 m. Osada sa nachádza na juhovýchodnom svahu kóty Polianky 881 m, ktorá je v mape z r. 1824 nazvaná Skala B.  Susednými osadami sú: osada U Liskov vzdialená 800 m jv. a samota U Kuby 1 km západne.

Obrázok umiestnený na hrubom buku pri prístupovej ceste do osady (150 m poniže) pripomína tragickú udalosť – smrť zamrznutím.

 

6.2 U Trhanov

Osada zaberá značnú časť rozložitého nezalesneného sedla medzi kótami Polianky 881 m a Kykula 871 m na hraničnom hrebeni Turzovskej vrchoviny v nadmorskej výške 810-815 m.                                  

Osada pozostávajúca z pôvodných dreveníc, väčšinou už schátraných a chátrajúcich, zažíva po   zmene  vlastníckych pomerov celkovú rekonštrukciu.  Osadu vo fotogalérii  predstavujem vlastne už historickými zábermi v jej podobnej podobe a pre porovnanie zmien pripájam aj celkový záber z jesene tohto roku.

Susedné samoty: U Janošca  100 m západne a U Kuby 120 m jz.

 

6.3 U Janošca

Samota v sedle medzi kótami Polianky 881 m a Kykula 871 (n. v. 815-825 m)  je známa hlavne kvôli bývalej chate Janošec, ktorá je postavená v tesnej blízkosti štátnej hranice s ČR. Chata bývala ešte začiatkom druhej polovice minulého storočia intenzívne navštevovaná, okrem prechádzajúcich turistov, obyvateľmi Vyšného Kelčova a bola pre nich miestom stretávania sa, trávenia voľného času aj akýmsi kultúrnym centrom. Prevádzka chaty skončila niekedy okolo roku 1975.                                                                                          

Susednými sídlami sú osada U Trhanov 100 m východne a samota U Kuby 170 m južne.  

 

6.4 U Kuby

Samotu nachádzajúcu sa na južnom svahu poniže samoty U Janošca v n. v. 795 m tvorili eštepomerne „nedávno“ dve drevenice. Aj keď v turistickej mape cz ešte môžete nájsť aj chalupu číslo 837, táto bola spolu s hospodárskou budovou odstránená niekedy pred rokom 2010.                                                        

Sv. smerom susedí s osadou U Trhanov (120 m), severne so samotou  U Janošca (170 m) a západne so samotou U Hyla (140 m).

 

6.5 U Hyla

Samota sa nachádza  na jv. svahu kóty Kykula 871 m, 220 m od štátnej hranice. Od osady sú pekné výhľady na centrálnu časť Krivánskej Malej Fatry.                                                                                                 

Susednými samotami je samota U Kuby 140 m východne a samota Na Krajčovom 490 m západne.

 

6.6 Na Krajčovom   

Samota leží len 100 m od hranice s ČR na jz svahu kóty Kykula 871 m v n. 810 - 830 m.                

170 m juhozápadne leží samota U Segečov  a  490 m východne samoty U Hyla. 

 

6.7 U Segečov 

Samota v n. v.  805-815 m.   Murovaný dom na foto č. 3 a 4 bol postavený na základoch zhorenej drevenice. V jarných mesiacoch r. 2019 poškodila strechu časť vetrom zlomeného buka – modrá fólia na streche vedľa komína.                                                                                                                                                      

170 m sv je samota a Na Krajčovom, 200 m jz  Dybalka - U Václavíka.

 

6.8 Dybalka

Samotu tvoria dva domy vzdialené od seba 100 m vzdušnou čiarou - U Václavíkov 815 m. n. m. v súčasnej dobe už opustená chalupa a U Ovčačíkov 835 m. n. m. ležiace severovýchodne od kóty Korytovo 881 m.                                                                                                                      

Pred 35 - 40-timi rokmi bývali z lúk nad chalupou, vtedy porastených ešte len náletom smreka, ďaleké výhľady až na Vysoké Tatry. 150 m južne sa nachádza samota U Minarčíkov.

 

6.9 U Minarčíkov                                                                                                                                                                          

Osamotená chalupa na východnom svahu kóty Korytovo 881 m, v n. v. 820 m. 150 m severne je chalupa U Václavíkov, a 350 m jz chata U Kmínka.

 

6.10 U Kminka

Samota U Kmínka 850 m n. m. je vďaka turistickej chate, postavenej niekedy medzi rokmi 1918-1920, asi najznámejšou samotou (nielen) v rámci obce Vysoká nad Kysucou.

Zaujímavá je aj jej lokalizácia, pretože stavba zasahuje do katastrov dvoch obcí – Makov a malá časť na území Vysokej nad Kysucou. Okrem toho stojí len niekoľko metrov od štátnej hranice s Českou republikou. Postavená je v plytkom sedle južne od kóty Korytovo 881,6 m.

Na východnom svahu pod chatou (pri spodnej stanici lyžiarskeho vleku) je prameň potoka Dybalka (Dybalčanský potok).

Susednými samotami sú: samota U Minarčíkov, vzdialená 350 m vzdušnou čiarou severovýchodným smerom a ďalším susedným vysockým sídlom je samota Kornačovka vzdialená východným smerom 850 m.

Občianske združenie Voľný čas, Obec Vysoká a majiteľ chaty pán Róbert Gajdoš poriadajú už 12 rokov Beh na chatu Kmínek.

 

6.11 Najzápadnejší bod obce

Tento bod je totožný s vrcholom kóty Korytovo 881,6 m nachádzajúcej sa 260 m severne od chaty Kmínek na štátnej hranici Českou republikou – obec Bílá.

 

6.12 Kurnačovka

Samota na bočnej rázsoche vybiehajúcej z hlavného hraničného hrebeňa nad chatou Kmínek východným smerom a končiacej v centre Vyšného Kelčova. Nachádza sa v pomerne rozložitom a širokom sedle medzi kótami Kykula 880 m a Volarská 830 m v nadmorskej výške 795-805 m. Samota sa nachádza 220 m východne od katastrálnej hranice s obcou Makov. Popri osade prechádza červená turistická značka z Vyšného Kelčova do Makova. Sedlom vedie rozvodnica Pavelkovského potoka (k.ú. Makov) a potoka Dybalka. Samota sa nachádza 220 m východne od katastrálnej hranice s obcou Makov. Popri osade prechádza červená turistická značka z Vyšného Kelčova do Makova.

850 m Z smerom sa nachádza samota U Kmínka, 220 m SZ samota U Čamanky a 1.500 m východne (po červenej značke) samota Vršek.

 

6.13 U Kubištelov

Je samota s dvoma pôvodnými udržiavanými dreveničkami 220 m severozápadne od Kurnačovky. Leží v n. v. 790-795 m na severných svahoch gravitujúcich k potoku Dybalka, len 100 m od katastrálnej hranice s Makovom. Hranica tu schádza až k potoku Dybalka a potokom vedie v dĺžke 600 m až k jeho prameňu. Prístup k tejto osade, po vhodnej ceste, je len od samoty Kurnačovka.

 

6.14 Na Rovni

V nadmorskej výške 755 m priamo pri potoku Dybalka sa nachádza samota Na Rovni vzdialená z Vyšného Kelčova 2100 m.  Najbližším sídlom je samota Na Karafovke (U Terezy) vzdialená 210 m vzdušnou čiarou severovýchodne a osada U Kovoli vo vzdialenosti 350 m východne v smere toku potoka Dybalka. 

 

6.15 Na Karafovke (U Terezy)

Samota (osamotená chalupa) v údolí  potoka Dybalka – v jeho hornej polovici, na úpätí južného svahu Kykule 871 m v nadmorskej výške 745 m. Z centra Vyšného Kelčova je vzdialená 2.400 m.                        

Susedná samota Na Rovni je vzdialená 200 m juhozápadne a osada U Kovoli 280 m vzdušnou čiarou juhovýchodným smerom.

 

6.16 U Kovoli

Osada situovaná v údolí strednej časti  potoka Dybalka v nadmorskej výške 725-740 m na severnom úpätí kóty Volarská 830 m. Do centra Vyšného Kelčova z nej treba prejsť vzdialenosť 2 km.                    

Susedná samota Na Rovni sa nachádza 300 m západne a ďalšia samota v údolí potoka Dybalka U Strokoči je vzdušnou čiarou vzdialená 700 m východne.

 

6.17 U Strokoči

Samota sa nachádza 900 m vzdušnou čiarou západne od centra Vyšného Kelčova v údolí potoka Dybalka, na južnom úpätí kóty Polianky 861 m, v nadmorskej výške 695 m.

 

zskeuroregionregion kysuce logorrafarnostbeskydsko javornicka magistralamykysucemojekysuce vysoka nad kysucouteszeleny bodcaf logo