Nástroje pre uľahčenie prístupu

TEL: 0905 884 634
MAIL: obec@vysokanadkysucou.sk

Vyberte váš jazyk

Obecnými symbolmi sú:

a) erb obce Vysoká nad Kysucou

b) vlajka obce Vysoká nad Kysucou

c) zástava obce Vysoká nad Kysucou

d) štandarda obce Vysoká nad Kysucou

e) pečať obce Vysoká nad Kysucou

 

 

ERB OBCE

 

Erb

 

V prípade historického symbolu obce Vysoká nad Kysucou máme pred sebou príklad ovplyvnenia obecnej symboliky rodovou heraldikou.
Erb obce Vysoká nad Kysucou, vychádzajúci z historickej pečatnej predlohy má túto podobu:
V modrom štíte do zelenej oblej pažite vrastá zelená zlatokmenná borovica, pri nej zľava strieborný späťhľadiaci lev v zlatej zbroji s rozdvojeným a prekríženým chvostom a so zlatou korunou nad hlavou, ľavicou držiaci kmeň stromu a pravicou poza strom podávajúci červenú zlatostredú trojružu na zlatej listnatej stopke.
Znamenie je vložené do dolu zaobleného, tzv. neskorogotického, či tiež španielskeho heraldického štítu.

Z minulosti poznáme symbol Obce Vysoká nad Kysucou podľa pečatidla datovaného rokom 1741. Pečatný symbol je celkom jedinečný, je v ňom zobrazený strom, pri ktorom stojí lev, držiaci v labách tri ruže. Navyše lev akoby oblápal strom – situáciu si možno vyložiť tak, že lev sa akoby pokúšal vytrhnúť mohutný strom aj s koreňmi alebo tak, že ho chráni.

V zmysle heraldickej konvencie bude možné zlatú podľa potreby zamieňať aj žltou, a striebornú bielou, pričom sa však budú vždy popisovať ako zlatá a strieborná.
V heraldike sa na erb pozeráme z pozície jeho nositeľa, preto sa strany opisujú zdanlivo opačne (lev je heraldicky zľava).
Pri čierno – bielom vyjadrení farieb sa červené vyjadrí zvislým šrafovaním, modrá vodorovným šrafovaním, zelená sa vyjadrí šikmým, zlatá bodkovaním a strieborná ostáva voľná.

 

 

VLAJKA OBCE

 

Vlajka

 

Vlajka Obce Vysoká nad Kysucou pozostáva z piatich pozdĺžnych pruhov vo farbách modrej (2/7), žltej (1/4), červenej (1/7), bielej (1/7) a zelenej (2/7). Vlajka má pomer strán 2:3 a ukončená je tromi cípmi, t.j. dvomi zástrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu.

 

 

ZÁSTAVA OBCE

 

Zástava

 

Zástava Obce Vysoká nad Kysucou má rovnaké farebné zloženie ako vlajka. Pomer jej strán však nie je záväzne stanovený, čo znamená, že zástava môže byť aj dlhšia. Kým vlajka však predstavuje voľný kus textilu, ktorý sa pomocou lanka vztyčuje na stožiar, zástava je vždy pevne spojená so žrďou, stožiarom, alebo krátkym priečnym rohom (ak ide o koruhvu).

Krátka zástava obce Vysoká nad Kysucou je tiež pruhovaná, je však svojou dlhšou stranou pripojená k žrdi. Je vhodná najmä na hromadnú vlajkovú výzdobu obce.

Kratka zastava

 

Koruhva obce Vysoká nad Kysucou predstavuje zvislý typ obecnej zástavy, pri ktorej je textil pripojený k priečnemu rahnu, spolu s ktorým sa vztyčuje na stožiar.

Koruhva

 

Znaková zástava obce Vysoká nad Kysucou má podobu takmer štvorca, jej výška sa však v skutočnosti rovná (proporčne) výške erbu a šírka jeho šírke. Erbové znamenie je rozvinuté do celej plochy textilu.

znakova zastava

 

Kombinovaná, alebo tiež „veľká“ koruhva obce Vysoká nad Kysucou predstavuje spojenie koruhvy so znakovou zástavou, ktorá sa pridáva k priečnemu rahnu do hornej časti zástavy.

velka koruhva

 

 

 

ŠTANDARDA STAROSTU OBCE

 

standarda starostu

Štandarda starostu obce Vysoká nad Kysucou má medzi ostatnými symbolmi obce osobité postavenie. Je vlajkou starostu obce, jedným z odznakov jeho úradu. Podobá sa znakovej zástave, je však doplnená o lem vo farbách obce. Štandarda existuje len v jednom vyhotovení.

 

 

PEČAŤ OBCE  VYSOKÁ NAD KYSUCOU

pecat obce

Pečať obce Vysoká nad Kysucou je okrúhla, uprostred s obecným symbolom a kruhopisom: „OBEC VYSOKÁ NAD KYSUCOU“. Pečať má priemer 35 mm, čo je v súlade s domácimi zvyklosťami a predpismi o používaní pečiatok s obecnými symbolmi.

 

O spôsobe používania symbolov obce Vysoká nad Kysucou pojednáva Štatút obce Vysoká nad Kysucou - ČASŤ DESIATA - PRVÁ HLAVA.

zskeuroregionregion kysuce logorrafarnostbeskydsko javornicka magistralamykysucemojekysuce vysoka nad kysucouteszeleny bodcaf logo