Nástroje pre uľahčenie prístupu

TEL: 0905 884 634
MAIL: obec@vysokanadkysucou.sk

Vyberte váš jazyk

thumb Vrchrieka mapaMiestna časť Vrchrieka zaberá rozlohou neveľkú časť chotára našej obce v jeho juhovýchodnej časti. Rozkladá sa na juhozápadných svahoch kóty Galkovo 851 m.

K obci bola pričlenená v roku 1902 vyčlenením z chotára Veľkého Rovného. Pôvod názvu by mohol súvisieť práve s osídľovaním  chotára Veľkého Rovného (prvá písomná zmienka o obci je už z roku 1408) smerom proti toku riečky Rovnianky prameniacej južne pod vrcholom Galkova.  „Na vrchu rieky, pri prameni rieky – na Vrchrieke“.

thumb Vrchrieka mapa

 

Tento názov sa vo východnej časti Javorníkov vyskytuje 3 krát. 1. krát - ako časť našej obce, 2. krát - osada obce Dlhá nad Kysucou (jv od kóty Kamenité 834 m, v n. v. 730-750 m) a 3. krát - ako názov kopca, Vrchrieka 861 m, na rozhraní katastrov Zákopčia a Nesluše.

Pri parkovisku „U Helienka“, no už tesne za katastrálnou hranicou na území Veľkého Rovného,  stojí medzi dvoma lipami kamenný kríž  na ktorom je uvedené že jeho oprava prebehla v roku 1794.

Kríž je vyrobený z pieskovca v jeho prednej časti na podstavci je letopočet 1760. Nad ním sa nachádza vyrytý, no už ťažko čitateľný nápis – asi:   

RENOVATA                                                                                                                                                                                                                                                            

P E R 9 O T A Ł I K                                                                                                                                                                                                             

17        94                                                                                                                                                                                                      

1760                 

 

1. Adaše

Osada sa podobne ako Mondíky a samota U Ježíkov nachádza na juhozápadnom svahu Galkova v nadmorskej výške 755-785 m. V mapách II. VM z roku 1824 je osada uvedená ako Ljesková.  Nachádza sa tu rodný dom Štefana Hunčíka – drotárskeho veľkopodnikateľa aj zvonica, ktorú postavila rodina Hunčíkova. Pôvodná zvonica pri jeho dome bola postavená pravdepodobne na začiatku 20. storočia. Okrem nej je pred domom pána Miroslava Rybičku kaplnka postavená jeho majiteľom v roku 2014.

Východne od osady stoja 3 súkromné chatky a chata Koliba, ktorá je v súčasnej dobe mimo prevádzku. 150 m severozápadne je samota U Ježíkov a západne osada Mondíky.

 

2. U Ježíkov

Samota v nadmorskej výške 780-790 m n. m. ssz od osady Adaše. Nachádza sa na západnej rázsoche kóty Galkovo 851 m. Je najvyššie položenou samotou v javorníckej časti obce. Južne až juhovýchodne je osada Adaše a juhozápadným smerom osada Mondíky.

 

3. Mondíky

Táto osada sa nachádza v nadmorskej výške 740-760 m v sedle a severne od sedla medzi kótami Galkovo  852 m a Luby 911 m ležiacich na hlavnom hrebeni Javorníkov – „U Helienka“. Miestna komunikácia „Furmanec“ tu končí pomerne rozsiahlym parkoviskom. V osade sa nachádzajú 4 chátrajúce pôvodné drevenice.

 

4. U Žilinčiarov

Osada sa nachádza v n. v. 690 - 710 na severnom úpätí vrchu Luby 911 m. Tesne nad osadou pramení Žilinčiarov potok – 2,1 km dlhý pravostranný prítok Kysuce. Kamenný kríž s kovovým korpusom tu postavil v r. 1876 Pavol Žilinčár. 

 

5. Kaplnka Panny Márie Lurdskej na Lazoch

Kaplnka je zakreslená už v mapách z r. 1824!  Postavená bola na pasienkoch zaberajúcich vrcholovú časť západnej rázsochy Galkova, v nadmorskej výške asi 790 m, vďaka čomu bola v minulosti dobre viditeľná aj z Nižného Kelčova. Tieto pasienky plus poľnohospodárske pozemky o  výmere takmer 9 ha boli v prvej polovici 80-tych rokov minulého storočia (1973-74) zalesnené a dnes sa už kaplnka nachádza uprostred vysokého lesného porastu.

Chátrajúca stavba bola zrekonštruovaná – úprava fasády, v roku 1970. 

O ďalšiu komplexnú rekonštrukciu, vďaka ktorej dostala kaplnka novú fasádu, okrasnú záhradku, oplotenie aj lavičky slúžiace pútnikom a okoloidúcim, sa po takmer polstoročí – v roku 2014 postarali bývalí obyvatelia Vrchrieky – manželia Adamčíkovci, Kováčikovci, Nekorancovci, rodina Zahatlanová a páni Rybička a Pavlík, ale aj ďalší obyvatelia, ktorí finančne prispeli na jej opravu.

Od roku 2014 sa pri kaplnke každoročne v prvej polovici októbra koná Ružencová pobožnosť.

zskeuroregionregion kysuce logorrafarnostbeskydsko javornicka magistralamykysucemojekysuce vysoka nad kysucouteszeleny bodcaf logo