Zlatú svadbu – päťdesiat spoločne prežitých rokov oslávili 14. 10. 2011 manželia Terézia a Ján Liskovci z Nižného konca.

K tomuto vzácnemu výročiu im starosta obce a pracovníčka obecného úradu popriali veľa zdravia, šťastia, lásky, aby prežili ešte veľa rokov a mali dostatok sily na prekonávanie prekážok na ďalšej spoločnej ceste, a jeseň života prežili čo najpríjemnejšie.