Aj keď v dnešnej dobe verí na strašidlá už len málokto, na tie rozprávkové, ktoré na piatok 6.10.2006 pozvalo do Vysokej nad Kysucou občianske združenie Voľný čas, aby tu strašili účastníkov 3. ročníka Lúpežníckeho pochodu - večernej turistickej vychádzky, sa prišlo pozrieť takmer 250 záujemcov ( z toho 155 detí do 15 rokov).


Sample ImageTohto ročníka sa, vďaka firme Bioexpres- ktorá sponzorsky zabezpečila dovoz a odvoz,  akcie zúčastnilo aj 46 deti z Horného Kelčova. A v takom silnom kolektíve sa strašidiel, aj keď sa tieto akokoľvek snažili,  napokon nebál nikto. K očarujúcej atmosfére počas pochodu na 2,5 km dlhej trase  prispeli nielen detskí účastníci vybavení lampiónmi či inými svietidlami, ale hlavne jasná obloha vysvietená najväčším lampiónom – mesačným splnom. Dobrú náladu deťom ešte umocnili sladké darčeky, ktoré v cieli pochodu dastávali od princezničiek a úplne na záver aj veľmi pekný ohňostroj.

 

 

Ak chceš vidieť strašidlá ktoré v Lúpežove i dnes bežne strašia tak pozri nižššie. Ale pozóóór.....

Sample Image

Sample Image

Sample Image

Sample Image

Sample Image

Sample Image