Nástroje pre uľahčenie prístupu

TEL: 0905 884 634
MAIL: obec@vysokanadkysucou.sk

Vyberte váš jazyk

thumb uvitanie deti2019 040Veľa je na svete krásnych a drahých vecí. Svet v sebe skrýva obrovské poklady a skvosty, ale narodenie dieťaťa je tým najzázračnejším pokladom, najvzácnejším, najkrehkejším, najplnším kvetom lásky, ktorého omamujúca vôňa nevyprchá až do konca života rodičov.

Aj najväčší básnik sotva nájde výraznejší a presvedčivejší symbol ľudského šťastia, ako sú blaženosťou svietiace oči matky a otca pri pohľade na svoje novorodeniatko. Svojou láskou mu dali život.

Slávnostné chvíle z príležitosti uvítania detí do života, zažili rodičia spolu so svojimi ratolesťami v piatok 8. novembra 2019 v pamätnej izbe E. A. Cernana vo Vysokej nad Kysucou. Starostovi obce Mgr. Antonovi Varechovi boli menovite predstavené deti, ako naši najmenší spoluobčania obce, ktorých rodičia priniesli k slávnostnému privítaniu do života a zápisu do Pamätnej knihy.

Po predstavení našich najmenších spoluobčanov, ktorými sú Marko Kubačák, Jasmínka Dziadušová, Matejko Machovčák, Jožko Jurky, Samuelko Papp, Miška Tranová, Matiasko Sedala, Žofia Podobová, Esterka Blšťáková, Agátka Dedičová, Eliáško Babiš, Lukáško Dočár, Adelka Matejová, Lívia Hlaváčová, Damiánko Kotlár, Jakubko Malík, Jakubko Záhumenský, Marek Holák, Lukáško Ďurčanský, Ellka Slezáková a Tadeáško Trvalec ich v slávnostnom príhovore privítal starosta obce Mgr. Anton Varecha. Rodičom poprial, aby trpezlivo budovali príbytok lásky, istoty, aby svojim deťom odovzdali životnú skúsenosť, múdrosť, poznanie, nech ich vychovávajú s vrúcnou trpezlivosťou a veľkorysou rodičovskou láskou. Pod vedením pani učiteliek z materskej školy si detičky zo ZŠ s MŠ E. A. Cernana pripravili pre svojich malých kamarátov pásmo básničiek a piesní.

Želáme vám, milí rodičia, veľa radosti z vášho dieťatka a vašim detičkám veľa zdravia, pohody a lásky v kruhu svojej rodiny a blízkych.

 

Text: Bc. Monika Perďochová

Foto: Nikola Zajacová

 

 

 

zskeuroregionregion kysuce logorrafarnostbeskydsko javornicka magistralamykysucemojekysuce vysoka nad kysucouteszeleny bodcaf logo