Nástroje pre uľahčenie prístupu

TEL: 0905 884 634
MAIL: obec@vysokanadkysucou.sk

Vyberte váš jazyk

thumb DeŚ vody 028H2O – jeden z mála chemických vzorcov, ktorý dokáže väčšina obyvateľov bez rozmýšľania preložiť do hovorovej reči aj po mnohých rokoch od opustenia školských lavíc. Voda, tekutina bez chuti, farby a zápachu. Životne dôležitá tekutina. Bez jej príjmu by sme v nepredstaviteľných útrapách prežili maximálne niekoľko dní.

Valné zhromaždenie OSN vyhlásilo v roku 1992 22. marec za Svetový deň vody. Zámerom je určenie problémov týkajúcich sa zásobovania pitnou vodou a zvýšenie povedomia verejnosti o dôležitosti zachovania a ochrany zdrojov vody a pitnej vody.

Klub turistiky Vysoká nad Kysucou zaraďuje od roku 2015 do plánov svojej činnosti aj turistické vychádzky zamerané na pripomenutie si Svetového dňa vody. Tieto podujatia sú každoročne podporované Severoslovenskými vodárňami a kanalizáciami Žilina, a.s. a tiež Obcou Vysoká nad Kysucou.

V nedeľu 17. marca 2019 smerovali kroky účastníkov, v poradí už 5-tej takto motivovanej turistickej vychádzky, k vodárenskej nádrži v Novej Bystrici, ktorá je zdrojom pitnej vody pre takmer celé Kysuce a značnú časť okresu Žilina. Organizátor zabezpečil pre účastníkov, najmä z hornej časti Kysúc, dopravu autobusom, no na miesto ranného stretnutia v Novej Bystrici U Škorvagy sa dopravilo viacero účastníkov vlastnými autami. Celkom sa ich tam zišlo 83.

Najskôr sa vydali na takmer 5 km dlhú trasu na ktorej sa im naskytli doposiaľ neznáme výhľady na vodnú nádrž, zasnežené vrcholky Malej Fatry, ale aj deprimujúce pohľady na „hospodárenie“ s našimi lesmi. Po prejdení po priehradnom múre zamierili k úpravni vody, kde si najskôr vypočuli množstvo novôt – údajov o samotnej vodnej nádrži, spôsoboch a priebehu úpravy surovej vody na pitnú, miestach jej dodávky a v závere si prezreli jednotlivé technické zariadenia a zoznámili sa s ich činnosťou.

Pri odchode z úpravne zisťujeme, že deň značne pokročil a tak upúšťame od ďalšej turistiky v rámci ktorej sme chceli ešte navštíviť rozhľadňu na Bobovci v Starej Bystrici a venujeme sa prehliadke centra obce v rámci ktorej najviac zaujal prvý Slovenský orloj.

Na spiatočnú cestu sme sa vydávali bohatší o poznanie nielen tejto časti Kysúc, ale aj o nové vedomosti týkajúce sa „výroby“ pre náš život nenahraditeľnej H2O.

 

Text a foto: Anton Opial

 

Podujatie podporili Severoslovenské vodárne a kanalizácie a.s. a obec Vysoká nad Kysucou.

sevak         vysoká nad kysucou

 

 

zskeuroregionregion kysuce logorrafarnostbeskydsko javornicka magistralamykysucemojekysuce vysoka nad kysucouteszeleny bodcaf logo