Nástroje pre uľahčenie prístupu

TEL: 0905 884 634
MAIL: obec@vysokanadkysucou.sk

Vyberte váš jazyk

thumb gajdicovsky potok 082020 013Intenzívny celodenný dážď v utorok 1. septembra 2020 spôsobil opätovné vybreženie Gajdicovského potoka na Nižnom konci. Voda začala postupne zaplavovať záhrady priľahlých domov a samozrejme pivnice.

K lokálnej povodni boli starostom obce o 18:09 hod. povolaní členovia DHZ Vysoká nad Kysucou, ktorí s motorovou striekačkou umiestnenou vo vozidle IVECO DAILY začali ihneď s odčerpávaním vody zo záhrady rodinného domu s.č. 48. Tá totiž spôsobovala zaplavenie pivnice v rodinnom dome s.č. 45. Do pivnice bolo umiestnené plávajúce čerpadlo a druhé plávajúce čerpadlo odčerpávalo vodu zo zaplavenej miestnej komunikácie.

Z dôvodu, že v dvoch úsekoch bolo nutné prehĺbiť dno vybreženého Gajdicovského potoka a tak zvýšiť jeho prietočnosť, bol na miesto o 19:48 hod. starostom obce povolaný i báger. Čerpanie vody a celý zásah bol ukončený o 21:30 hod.

Gajdicovský potok je v správe Povodia Váhu š.p. a obec každoročne apeluje na potrebu jeho prehĺbenia no predovšetkým úpravu brehov avšak zatiaľ bezúspešne ...

 

 

zskeuroregionregion kysuce logorrafarnostbeskydsko javornicka magistralamykysucemojekysuce vysoka nad kysucouteszeleny bodcaf logo