Nástroje pre uľahčenie prístupu

TEL: 0905 884 634
MAIL: obec@vysokanadkysucou.sk

Vyberte váš jazyk

thumb 60 vyrocie DHZ Horny kelcov 124Členovia DHZ Horný Kelčov sa opäť po roku stretli, aby hodnotili svoju ročnú prácu a oslávili 60-té výročie založenia zboru. Netradične sa VČS a oslavy presunuli do priestorov Kultúrneho domu vo Vysokej nad Kysucou.

Na začiatku výročnej členskej schôdze Bc. Ján Ďurčanský privítal vzácnych hosti - starostu Obce Vysoká nad Kysucou - Mgr. Antona Varechu, krajského riaditeľa HaZZ v Žiline - Ing. Jaroslava Kapusniaka, predsedu územného výboru DPO SR v Čadci - Miroslava Kozu, tajomníčku územného výboru DPO SR v Čadci - Martu Balošákovú, delegáta za územný výbor DPO SR v Čadci - Ing. Tomáša Gajdičiara, predsedu aktívu zaslúžilých členov - Ladislava Dediča, člena územného výboru DPO SR v Čadci - Mgr. Vladimíra Kulasa. Družobné delegácie hasičov z Karolinky, Makova, Vysokej nad Kysocu, Korne, Bytče, Turzovky a Púchova.

O nezabudnuteľný zážitok sa postarali Zbojníci z Lupežova, ktorí svojím príbehom ,,Ako si zbojníci z Lupežova kapitána volili" dojímali všetkých členov a hostí k záchvatom smiechu. Výročná členská schôdza pri príležitosti 60-tého výročia založenia DHZ sa riadila schváleným programom. Nechýbala spomienka na celých 60 rokov hasičskej práce, ktorá bola zachytená v 20 minútovom filme, ktorého autorom bol Ján, Peter a Ladislav Ďurčanský.

Najväčším dojatím pre členov však bolo prevziať si ocenenia a vyznamenania od hostí a starostu obce. Členovia DHZ Horný Kelčov si odniesli pamätné listy k životným jubileám, odznaky odbornosti II. stupňa pre 20 členov DHZ a III. stupňa pre 10 členov DHZ, medaile za príkladnú prácu, medaile za spoluprácu III. stupňa pre Janka Lysíka a Milana Pavlíka, ktorí sú naozaj nápomocní či už po finančnej alebo materiálnej stránke.

V diskusií si predseda DHZ Horný Kelčov Ing. Ľubomír Pavlík prevzal niekoľko vecných darov najkrajším však ostáva darček od starostu obce Mgr. Antona Varechu, ktorý v mene obce Vysoká nad Kysucou odovzdal dobrovoľným hasičom z Kelčova pamätnú tabuľu, na ktorej je zachytený kus histórie a života organizácie.

Na záver bol pre hostí a členov pripravený slávnostný obed a občerstvenie. Za celú prípravu slávnostného posedenia veľmi pekne ďakujeme rodine Lysíkovej.

Výbor DHZ Horný Kelčov úprimne ďakuje všetkým svojím členom, hosťom, obecnému zastupiteľstvu, starostovi obce Vysoká nad Kysucou Mgr. Antonovi Varechovi, Lysíkovcom, Braňovi Chobotovi a veľa ďalším, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na prípravách a priebehu osláv 60-tého výročia založenia DHZ Horný Kelčov.

 

Text: Bc. Andrea Strížová

Foto: Mgr. Ľubica Strížová

 

 

 

zskeuroregionregion kysuce logorrafarnostbeskydsko javornicka magistralamykysucemojekysuce vysoka nad kysucouteszeleny bodcaf logo