Nástroje pre uľahčenie prístupu

TEL: 0905 884 634
MAIL: obec@vysokanadkysucou.sk

Vyberte váš jazyk


Oznamy o Telocvični pri ZŠ s MŠ E. A. Cernana

Správca Telocvične pri ZŠ s MŠ E. A. Cernana

Správca vykonáva správu: Telocvične pri ZŠ s MŠ E. A. Cernana, Futbalového ihriska s umelým povrchom pri ZŠ s MŠ E. A. Cernana a Multifunkčného ihriska s umelým povrchom pri ZŠ s MŠ E. A. Cernana.

Správcom Telocvične pri ZŠ s MŠ E. A. Cernana bol ustanovený: Ján VARECHA

Telefón: 0907 175 217 

Pracovná náplň správcu Telocvične pri ZŠ s MŠ Cernana95.47 KB

 

Informácie o prevádzke a možnosti prenájmu Telocvične pri ZŠ s MŠ E. A. Cernana

 1. Prevádzkové hodiny Telocvične pri ZŠ s MŠ E. A. Cernana:
  Pondelok – Piatok (mimo prázdnin a sviatkov)
  08:00 hod. – 16:00 hod. ZŠ s MŠ E. A. Cernana (vrátane všetkých elokovaných pracovísk)
  16:00 hod. – 22:00 hod. verejnosť
  Ostatné dni (sobota, nedeľa, prázdniny, sviatok):
  07:00 hod. – 22:00 hod. verejnosť
 2. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo prevádzkové hodiny operatívne upraviť. V prípade nevyužitia športového zariadenia nahlásenými užívateľmi môžu športové zariadenie so súhlasom správcu využívať aj iní záujemcovia.
 3. Užívanie športového zariadenia pre užívateľov je spoplatnené nasledovne:
  a) 15 €/hod. pre neregistrované kluby a občanov s trvalým bydliskom a sídlom v obci Vysoká nad Kysucou
  b) 25 €/hod. pre kluby a občanov s trvalým bydliskom a sídlom mimo obce Vysoká nad Kysucou
  c) 5 €/hod. pre dospelé kategórie športových klubov so sídlom v obci Vysoká nad Kysucou
  d) 0 €/hod. pre detské kategórie športových klubov so sídlom v obci Vysoká nad Kysucou
 4. Dlhodobý pravidelný prenájom registrovaných aj neregistrovaných športových klubov pôsobiacich na území obce Vysoká nad Kysucou aj mimo územia obce Vysoká nad Kysucou podlieha schváleniu Obecného zastupiteľstva vo Vysokej nad Kysucou.
 5. Prenájom športového zariadenia za účelom organizácie hromadných športových podujatí v trvaní viac ako 2 hodiny (napr.: športové zrazy, turnaje a pod.) alebo nad 20 osôb podlieha schváleniu Obecného zastupiteľstva vo Vysokej nad Kysucou.
 6. Rezerváciu športového zariadenia je potrebné vopred dohodnúť so správcom nasledovne:
  a) Športová aktivita počas pracovných dní a sviatkov – rezervovanie času na športovú činnosť minimálne jeden deň pred plánovanou aktivitou.
  b) Športová aktivita počas soboty a nedele – rezervovanie času na športovú činnosť najneskôr v piatok.
 7. Správca vedie evidenciu časového využitia športového zariadenia.

 

Prevádzkový poriadok 

Prevádzkový poriadok Telocvične pri ZŠ s MŠ E. A. Cernana293.57 KB

 

Nájomná zmluva

Nájomná zmluva na prenájom Telocvične pri ZŠ s MŠ E. A. Cernana119.46 KB

zskeuroregionregion kysuce logorrafarnostbeskydsko javornicka magistralamykysucemojekysuce vysoka nad kysucouteszeleny bodcaf logobiblicka zahrada