Nástroje pre uľahčenie prístupu

TEL: 0905 884 634
MAIL: obec@vysokanadkysucou.sk

Vyberte váš jazyk

Sample ImageObyvatelia ale i náhodný návštevníci časti obce Nižný Kelčov si určite všimli novovybudovanú drevenú lavičku cez rieku Kysuca do Osady Škradné. Odstránenie starej a poškodenej lavičky a opätovné postavenie novej inicioval pán Anton Ligač a ostatní obyvatelia osady Škradné.

Jej samotná výstavba si však vyžiadala ako pomoc ochotných ľudí tak i finančné prostriedky, ktoré na nákup potrebných dosiek a fošní poskytla Obec Vysoká nad Kysucou. S výstavbou sa začalo ráno v sobotu 12. júla 2008 no a v poobedňajších hodinách bolo celé dielo úspešne, i za pomoci členov DHZ Vysoká nad Kysucou, úspešne ukončené. Vďaka preto patrí všetkým, ktorí  sa dokázali „odtrhnúť“ od svojich povinností a našli si čas pomôcť pri realizácii spoločného diela.

 Sample Image
 Sample Image
 Sample Image

zskeuroregionregion kysuce logorrafarnostbeskydsko javornicka magistralamykysucemojekysuce vysoka nad kysucouteszeleny bodcaf logobiblicka zahrada