TEL: 0905 884 634
MAIL: obec@vysokanadkysucou.sk

Vyberte váš jazyk

IMG 20221027 145531Na základe podnetu poslancov Obecného zastupiteľstva vo Vysokej nad Kysucou za miestnu časť Vyšný Kelčov bola zrealizovaná obnova vnútorných priestorov Domu nádeje vo Vyšnom Kelčove.

Starosta obce požiadal o pomoc a spoluprácu členov DHZ Horný Kelčov, ktorí vnútorné priestoru Domu nádeje vo Vyšnom Klečove vo štvrtok 27. októbra 2022 vybielili. Zároveň poumývali okná na presklenej vstupnej stene a samozrejme po vybielení i celý vnútorný priestor budovy. V snahe znížiť spotrebu elektrickej energie pri využívaní budovy, boli všetky žiarovky nahradené LED žiarovkami. Do Domu nádeje vo Vyšnom Kelčove obec Vysoká nad Kysucou zakúpila i nové čalúnené stoličky, ktoré nahradili pôvodné drevené lavičky. Tie boli poskytnuté DHZ Horný Klečov, ktorý ich bude využívať pri svojej činnosti.
V krátkej dobe dôjde zároveň i k výmene prekrytia stojana slúžiaceho na umiestnenie truhly.

zskeuroregionregion kysuce logorrafarnostbeskydsko javornicka magistralamykysucemojekysuce vysoka nad kysucouteszeleny bodcaf logo