Nástroje pre uľahčenie prístupu

TEL: 0905 884 634
MAIL: obec@vysokanadkysucou.sk

Vyberte váš jazyk

Sample ImageJedným z cieľov starostu obce a taktiež i novozvoleného obecného zastupiteľstva bolo zvýšiť informovanosť občanov našej obce o veciach verejných a predovšetkým o aktivitách, ktoré obec, s jej vedenie a zamestnanci, vyvíja. S postupným rozširovaním televíznych kanálov v sieti káblovej televízie, sme Vás informovali o pripravovanom zámere zaradiť medzi vysielané televízne kanály i Informačný kanál obce. Jeho realizáciu odsúhlasilo obecné zastupiteľstvo na svojej riadnej schôdzi dňa 15. 2. 2008, kedy počas schvaľovania Rozpočtu obce Vysoká nad Kysucou na rok 2008 bola informačnému kanálu vyčlenená samostatná rozpočtová položka.

Následne starosta obce požiadal o jeho zrealizovanie spoločnosť TES Slovakia s.r.o., ktorá prevádzkuje káblovú televíziu v našej obci a disponuje s potrebnou licenciou. K technickej inštalácii jednotlivých zariadení došlo postupne v priebehu mesiaca marec.
Začiatkom mesiaca apríl bola dokončená úvodná grafická koncepcia a dňa 11. 4. 2008 bol Informačný kanál Obce Vysoká nad Kysucou spustený do siete káblovej televízie v našej obci. V prípade Vášho záujmu si môžte naladiť na svojich televíznych príjmačoch.
Pevne veríme, že vás nový informačný kanál osloví, že sa dozviete niečo z histórie a zo súčasného diania našej obce Vysoká nad Kysucou. Takisto od vás očakávame aj pripomienky, poukazovanie na nedostatky, rady, nápady a informácie, s ktorými sa chcete podeliť s ostatnými a myslite si, že by mala o nich vedieť široká verejnosť.

zskeuroregionregion kysuce logorrafarnostbeskydsko javornicka magistralamykysucemojekysuce vysoka nad kysucouteszeleny bodcaf logobiblicka zahrada