Nástroje pre uľahčenie prístupu

TEL: 0905 884 634
MAIL: obec@vysokanadkysucou.sk

Vyberte váš jazyk

thumb 20200705 220940V nedeľu 5. 7. 2020 okolo 22-hej hodiny sa mi podarilo v Turzovke odfotiť zriedkavý prírodný úkaz „svietiace oblaky“. Doba trvania javu cca 40 minút.

O tomto jave sa môžete viac dočítať z webových stránok citovaných nižšie BRATISLAVA 16. júna – Na nočnej oblohe sa začali objavovať svietiace oblaky. Sú výnimočné nielen zjavom a vlastnosťami, ale aj obmedzenou hodinou, kedy je ich možné na nočnej oblohe pozorovať. Ich pôvod nie je ešte zatiaľ objasnený.

https://www.dobrenoviny.sk/c/185393/nocne-svietiace-oblaky

Nočné svietiace oblaky alebo mračná sú striebristé oblaky viditeľné na večernej oblohe po západe Slnka. Sú zložené z drobných kryštálikov ľadu a svietia vďaka odrazenému slnečnému svetlu.

Výskyt

Je možné ich pozorovať, keď sa Slnko nachádza pod horizontom medzi 6˚ až 16˚ a vrstva mrakov vo výške 80 km je osvetlená slnečným svetlom a súčasne pozadie je dostatočne tmavé. Sú pozorovateľné hlavne vo väčších zemepisných šírkach od 48˚ do 80˚ vo výške 74 až 92 km. Ich hrúbka je iba 0,5 - 2 km a plošné rozmery až 10 000 - 4 000 000 km². Pozorovať je ich možné niekoľko minút až niekoľko hodín. Teplota v týchto mračnách je okolo 135 K a pohybujú sa prevažne juhozápadným smerom rýchlosťou okolo 40 m/s. Prvé pozorovanie tohto javu je z roku 1885. Odvtedy tento úkaz naberá na početnosti výskytov ale aj na sile. Existujú teórie podľa ktorých je tento úkaz spojený s klimatickými zmenami a ľudskou činnosťou. Odpoveď na túto i ďalšie otázky spojenými s touto oblačnosťou hľadá družica AIM.

https://sk.wikipedia.org/wiki/No%C4%8Dn%C3%A9_svietiace_oblaky

 

Zvláštny druh oblakov

Možno ste si v poslednom období všimli po západe slnka na oblohe nezvyčajný jav a zdalo sa vám, že vidíte oblaky svietiť. Nie je to však žiadna výnimočná udalosť. Ide ale o zvláštny druh oblačnosti, ktorý ale nemá nič spoločné s bežnou oblačnosťou. Zatiaľ čo tá, ktorú vydávame každý deň na oblohe sa nachádza väčšinou v najspodnejšej vrstve atmosféry, v troposfére, tak tieto oblaky sa nachádzajú až vo výške 74 – 92 km nad morom v hornej časti mezosféry. Môžeme ich označiť ako polárne mezosférické oblaky. Viditeľná je pre nás iba ich časť, ktorú nazývame nočné svietiace oblaky. Nedajú sa zahliadnuť až tak ľahko. Možno ich vidieť len počas neskorého súmraku (krátko pred a aj po miestnej polnoci), keď je Slnko aspoň 6° a najviac 16° pod obzorom a nočné svietiace oblaky ešte osvetľuje, zatiaľ čo okolitá obloha je už celkovo tmavá. Práve teraz v okolí letného slnovratu (od júna do augusta) sú na ich pozorovanie najvhodnejšie podmienky. Vyskytujú sa tesne nad severovýchodným až severozápadným obzorom.

https://www.meteopress.sk/nocne-svietiace-oblaky/

Text a foto: Anton Opial

zskeuroregionregion kysuce logorrafarnostbeskydsko javornicka magistralamykysucemojekysuce vysoka nad kysucouteszeleny bodcaf logo