Nástroje pre uľahčenie prístupu

TEL: 0905 884 634
MAIL: obec@vysokanadkysucou.sk

Vyberte váš jazyk

thumb kamery2015 01Obec Vysoká nad Kysucou podala 14. decembra 2017, prostredníctvom Okresného úradu v Žiline, žiadosť na Ministerstvo vnútra SR o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu na financovanie projektu v oblasti prevencie kriminality pod názvom: „Zníženie kriminality a výtržníctva obce Vysoká nad Kysucou pomocou doplnenia kamerového systému.“

Na základe zverejnených výsledkov Výzvy RVPK na rok 2018 bolo obci Vysoká nad Kysucou dňa 5. 10. 2018 oznámené, že žiadosť o poskytnutie dotácie na projekt v oblasti prevencie kriminality bola schválená. Suma schválenej dotácie je 10 000,00 EUR a finančná spoluúčasť obce na projekte bude min. 20%.

Po podpise zmluvy a zrealizovaní verejného obstarávania tak obec Vysoká nad Kysucou rozšíri počet už existujúcich kamier, zdokonalí monitorovacie stredisko a zároveň dôjde i k rozšíreniu monitorovaných priestorov.

 

Tento projekt je realizovaný s finančnou podporou:

logominv   vysoká nad kysucou

 

 

zskeuroregionregion kysuce logorrafarnostbeskydsko javornicka magistralamykysucemojekysuce vysoka nad kysucouteszeleny bodcaf logobiblicka zahrada